Naše zjištění
3. 4. 2009

Stav a vývoj pocitu chudoby v ČR

Již sedm let svou rodinu označuje jako chudou přibližně 36 % Čechů. V aktuálním výzkumu tak činí nejčastěji lidé nezaměstnaní (63 % z nich), dělníci (52 %) a důchodci (42 %). Z hlediska stranických preferencí se největší podíl lidí, kteří svou rodinu vnímají jako chudou, objevuje mezi sympatizanty KSČM (59 %). Nejmenší pak mezi příznivci ODS (18 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2009

PŘIBLIŽNĚ KAŽDÝ TŘETÍ ČECH VNÍMÁ VLASTNÍ RODINU JAKO CHUDOU. TATO SKUTEČNOST JE NEMĚNNÁ JIŽ SEDM LET A NEOVLIVNILA JI ANI EKONOMICKÁ KRIZE.

 

Již sedm let svou rodinu označuje jako chudou přibližně 36 % Čechů. V aktuálním výzkumu tak činí nejčastěji lidé nezaměstnaní (63 % z nich), dělníci (52 %) a důchodci (42 %). Z hlediska stranických preferencí se největší podíl lidí, kteří svou rodinu vnímají jako chudou, objevuje mezi sympatizanty KSČM (59 %). Nejmenší pak mezi příznivci ODS (18 %).

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 9. 3. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1276 respondentů.

Otázka chudoby je v době ekonomické krize velice aktuální. Společnost STEM se o subjektivní hodnocení rodin z hlediska chudoby zajímá dlouhodobě a její časové řady poskytují cenné informace, které umožňují konfrontaci aktuálních dat s dlouhodobými zjištěními.

Výsledky březnového výzkumu ukazují, že dvě třetiny Čechů (64 %) své rodiny nehodnotí jako chudé. Z následujícího grafu rovněž vyplývá, že jako určitě chudou anebo naopak určitě nechudou vidí svou rodinu pouze každý pátý Čech (17 %). Většina lidí (83 %) svou rodinu nevnímá až tolik vyhraněně a volí varianty „spíše ano“ nebo „spíše ne“.

„Máte pocit, že jste chudá rodina?“

Pramen: STEM, Trendy 03/2009, 1276 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
chudoba, sociální jistoty