Naše zjištění
21. 4. 2009

Stav a vývoj názorů občanů na výši podpory a dávek v nezaměstnanosti

Většina lidí (71 %) je dlouhodobě přesvědčena, že vláda by měla dávky v nezaměstnanosti držet na minimální úrovni, která by nezaměstnané motivovala k hledání nového místa. Více než polovina lidí (59 %) si nepřeje, aby dávky byly zvýšeny, a téměř dvě třetiny občanů (61 %) si myslí, že dávky jsou příliš vysoké, takže nenutí nezaměstnané k aktivnímu chování.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2009

SOUČASNÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ NÁZORY NA PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI. VĚTŠINA OBČANŮ SI STÁLE MYSLÍ, ŽE DÁVKY BY MĚLY BÝT CO NEJMENŠÍ.

Většina lidí (71 %) je dlouhodobě přesvědčena, že vláda by měla dávky v nezaměstnanosti držet na minimální úrovni, která by nezaměstnané motivovala k hledání nového místa. Více než polovina lidí (59 %) si nepřeje, aby dávky byly zvýšeny, a téměř dvě třetiny občanů (61 %) si myslí, že dávky jsou příliš vysoké, takže nenutí nezaměstnané k aktivnímu chování. Větší pomoci pro nezaměstnané ze strany státu se nejčastěji dožadují lidé bez práce, levicově orientovaní občané a zejména sympatizanti KSČM a ČSSD.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru 1297 obyvatel České republiky starších 18 let, vytvořeném metodou kvótního výběru. Sběr dat proběhl ve dnech
1. – 6. 4. 2009 .

Názory veřejnosti na to, jak jsou v České republice nastaveny podpory a sociální dávky  pro nezaměstnané, monitoruje STEM pravidelně od roku 1993. Zjišťuje, jaké cíle by vláda měla podle občanů při poskytování dávek v nezaměstnanosti sledovat a jak veřejnost hodnotí současnou výši dávek z hlediska jejich motivační síly při hledání nového zaměstnání.

„Čemu by podle Vás měla vláda dát v řešení nezaměstnanosti přednost?“

Pramen: STEM, Trendy 09/1993-04/2009

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, sociální jistoty