Naše zjištění
29. 11. 2004

Stanislav Gross se propadl, ztratili i další představitelé ČSSD

Jak ukazuje výzkum provedený v listopadu bezprostředně po krajských volbách, popularita premiéra Grosse zareagovala na neefektivní volební kampaň a neúspěch ve volbách a výrazně poklesla. Ve srovnání se zářím se podíl příznivých hodnocení S. Grosse zmenšil o pětinu. Svou pozici naopak stabilizovali čelní politici ODS – M. Topolánek, P. Bém a P. Bendl.

Informace z výzkumu Trendy 11/2004

Stanislav Gross se propadl, ztratili i další představitelé ČSSD

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 8.-15. listopadu 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1685 respondentů.

Jak ukazuje výzkum provedený v listopadu bezprostředně po krajských volbách, popularita premiéra Grosse zareagovala na neefektivní volební kampaň a neúspěch ve volbách a výrazně poklesla. Ve srovnání se zářím se podíl příznivých hodnocení S. Grosse zmenšil o pětinu. Svou pozici naopak stabilizovali čelní politici ODS – M. Topolánek, P. Bém a P. Bendl. V čele žebříčku popularity setrvává i přes další pokles procenta příznivých hodnocení P. Buzková, na druhé místo se posunul P. Dostál, jehož popularita. se od září nezměnila.

Pramen: STEM, Trendy 11/2004

Popularita S. Grosse se snižuje dlouhodobě, už téměř dva roky, v posledních dvou měsících se však její pokles zrychlil. Výrazný je rovněž dlouhodobý trend poklesu u Z. Škromacha. Jak u Grosse, tak u Škromacha je podíl jejich příznivých hodnocení v porovnání s dobou před dvěma lety poloviční. V posledních měsících ztratili i další osobnosti ČSSD – ministři B. Sobotka, J. Palas a M. Urban. Ministryně M. Emmerová je sice ve srovnání se zářím nyní podstatně známější (tehdy ji neznalo 46 % občanů, nyní jen 17 %), podíl jejích příznivých hodnocení však poklesl o 5 procentních bodů, což znamená masivní nárůst nepříznivých hodnocení (o 34 procentních bodů).

Lehký pokles popularity zasáhl i osobnosti US-DEU – ministry P. Němce a V. Mlynáře. Mezi členy vlády si od září mírně polepšili jen dva nestraníci – F. Bublan a M. Jahn.

V porovnání se zářím dosáhl lepšího hodnocení rovněž předseda lidovců M. Kalousek. Popularita dalších politiků KDU-ČSL – L. Ambrozka, C. Svobody i J. Kasala – nedoznala změn.

Čelné osobnosti ODS se těší zhruba stejné podpoře jako v minulých měsících. Od září si výrazněji polepšil jen P. Bendl a naopak mírně ztratil P. Nečas. Po třech letech opět zařazený I. Langer se podílem příznivých hodnocení přiřadil ke svým kolegům z vedení ODS.

Postavení na žebříčku popularity je do značné míry výsledkem známosti určitého politika ve veřejnosti. Pokud politik není příliš známý, jeho šance na celkově dobré umístění je poměrně malá. Nejméně známými ze sledovaných politiků jsou členové vlády M. Jahn, kterého neznají dvě třetiny obyvatel, a F. Bublan, J. Bureš a J. Paroubek, jež neznají dva občané z pěti. Více než třetina občanů nezná místopředsedu ODS P. Bendla. I mezi politiky, kteří jsou ve vládě už delší dobu, jsou tací, kteří nejsou známi čtvrtině až třetině občanů. Jde o ministry Urbana, Palase, Šimonovského, Ambrozka a Němce. Téměř čtvrtinovou neznalost zaznamenávají i P. Nečas a P. Bém.

Podívejme se také na odvrácenou stranu žebříčku popularity, na podíl lidí, kteří mají na konkrétní politiky „zcela nepříznivý“ názor. Nejvíce antipatií lidé v listopadu 2004 pociťovali vůči M. Grebeníčkovi (44 %), Z. Škromachovi (38 %), I. Langerovi a M. Emmerové (shodně 29 %), C. Svobodovi (26 %), K. Kühnlovi (25 %), M. Topolánkovi (24 %) a S. Grossovi (21 %).

Následující tabulka přináší v klasickém žebříčku přehled o dlouhodobém vývoji popularity jednotlivých politiků. (viz tabulka v souboru ke stažení).


Při podrobnějším pohledu na data se již tradičně ukazuje, že popularita předsedů nejsilnějších stran je velmi vysoká uvnitř jejich vlastních elektorátů[1], ale slabá mezi sympatizanty ostatních stran. Zvláště zřetelné je to u předsedy KSČM M. Grebeníčka. Ve srovnání se zářím t. r. se ukazuje, že S. Gross výrazně ztratil především u stoupenců KDU-ČSL (21 procentních bodů) i ODS (15 procentních bodů). Zatímco v případě stoupenců ODS jde o pokračování trendu zaznamenaného už před dvěma měsíci, u příznivců KDU-ČSL došlo k takovémuto poklesu poprvé.

Pramen: STEM, Trendy 11/2004

 


[1] V případě předsedy US-DEU P. Němce podíl jeho příznivých hodnocení u stoupenců vlastní strany neuvádíme, neboť jejich počet ve výběrovém souboru neumožňuje spolehlivou statistickou analýzu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
osobnosti, politici, popularita