Naše zjištění
30. 9. 2010

Srovnávací zkoušky studentů středních škol

Podle názoru více než dvou třetin občanů je úroveň absolventů středních škol velmi rozdílná podle navštěvované školy, jen o málo méně je těch, kteří si myslí, že dokončení jakékoliv střední školy nevytváří pro absolventy stejné výchozí podmínky, a téměř šedesát procent občanů se domnívá, že u nás chybí vyhovující systém pro posuzování kvality dosaženého vzdělání.

INFORMACE Z BLESKOVÉHO VÝZKUMU STEM

VYDÁNO DNE  30. 9. 2010

O TÉMA SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK STUDENŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A STÁTNÍCH MATURIT SE ZAJÍMAJÍ TÉMĚŘ DVĚ PĚTINY OBČANŮ.

Podle názoru více než dvou třetin občanů je úroveň absolventů středních škol velmi rozdílná podle navštěvované školy, jen o málo méně je těch, kteří si myslí, že dokončení jakékoliv střední školy nevytváří pro absolventy stejné výchozí podmínky, a téměř šedesát procent občanů se domnívá, že u nás chybí vyhovující systém pro posuzování kvality dosaženého vzdělání. Jen polovina občanů však vidí tento systém ve státních maturitách a sotva polovina celkově souhlasí s jejich zavedením. Šedesát procent naopak sdílí argumenty jejich odpůrců. Pro zavedení státních maturit se lidé vyslovují tím spíše, čím vyšší je úroveň jejich vzdělání a čím více se o tuto problematiku zajímají.

Citované výsledky pocházejí z bleskového výzkumu STEM provedeného pro stranu Věci veřejné  na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 23. – 24. září 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 679 respondentů.

Výsledky výzkumu ukazují, že celkem téměř dvě pětiny občanů se dosti zajímají o problematiku srovnávacích zkoušek studentů středních škol a státních maturit. Pro ostatní se jedná spíše o okrajové téma, případně jedna pětina se nezajímá vůbec.

 

Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  23.-24. 9. 2010, 679 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
školné, vzdělání