Naše zjištění
27. 1. 2010

Srovnání současného a minulého režimu

Tři pětiny lidí zastávají názor, že změny, které přinesl současný režim, zajistí našim dětem lepší budoucnost, než mohl nabídnout socialismus. Ostatní hodnotí režimy jako stejné nebo považují předlistopadový režim pro budoucnost dětí za lepší. Na současném režimu lidé oceňují především nabídku a kvalitu zboží, služeb, občanské svobody i dostupnost vzdělání.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2010

VYDÁNO DNE 27.1.2010

POLISTOPADOVÝ REŽIM PODLE OBČANŮ PŘINESL SVOBODU, LEPŠÍ SLUŽBY A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, ZNAMENAL VŠAK OSLABENÍ SOCIÁLNÍCH JISTOT.

Tři pětiny lidí zastávají názor, že změny, které přinesl současný režim, zajistí našim dětem lepší budoucnost, než mohl nabídnout socialismus. Ostatní hodnotí režimy jako stejné nebo považují předlistopadový režim pro budoucnost dětí za lepší.

Na současném režimu lidé oceňují především nabídku a kvalitu zboží, služeb, občanské svobody i dostupnost vzdělání. Polovina lidí hodnotí lépe i současnou životní úroveň, naopak za socialismu jsme se měli lépe jen podle 20 % osob. Zaplatili jsme za to oslabením sociálních jistot, nedostatkem času a zhoršením morálky.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 11. ledna 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

Od roku 1993, kdy STEM pokládá otázku, v níž lidé hodnotí, zda současný režim vytváří příštím generacím lepší podmínky, než nabízel režim socialismu, byli vždy zastánci polistopadových změn ve zřetelné převaze. Podíl lidí, kteří viděli v současných změnách lepší budoucnost našich dětí, se pohyboval kolem dvou třetin. Za nynější krize se potřetí v historii (po vládní krizi v roce 1998 a krizi Špidlova kabinetu v roce 2004) tento podíl snížil na hranici 60 %. Dvě pětiny občanů tedy buď hodnotí oba režimy jako stejné, anebo se přiklánějí k jistotám bývalého režimu.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2010

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
režim