Naše zjištění
11. 2. 2007

Srovnání režimů – politici

Společnost STEM se občanů opakovaně už od první poloviny 90. let ptá na jejich názor na současné vrcholné české politiky v porovnání s představiteli režimu před rokem 1989. Z výsledků vyplývá, že veřejnost je k dnešním politickým představitelům dosti kritická.

Informace z výzkumu STEM Trendy 1/2007

Politici jsou dnes schopnější než jejich komunističtí předchůdci, nejsou však poctivější

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 27. prosince 2006 – 5. ledna 2007. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

Společnost STEM se občanů opakovaně už od první poloviny 90. let ptá na jejich názor na současné vrcholné české politiky v porovnání s představiteli režimu před rokem 1989. Z výsledků vyplývá, že veřejnost je k dnešním politickým představitelům dosti kritická. Převažuje sice mínění, že jsou na vyšší odborné úrovni a schopnější než čelní funkcionáři komunistického režimu, ale srovnání z hlediska morální úrovně a z hlediska výsad a privilegií, jimiž disponují, dopadá pro současné politiky kritičtěji. Téměř tři čtvrtiny občanů si nemyslí, že jsou čestnější a poctivější, a ještě o něco více je těch, kteří se nedomnívají, že mají méně výhod, než měli politici před rokem 1989. (V této souvislosti je třeba výslovně upozornit, že záporné odpovědi nemusí znamenat, že současní politici jsou horší než předlistopadoví; znamenají jen, že nejsou z daného hlediska lepší!) Výzkum rovněž zjistil, že přes 80 % lidí má za to, že vrcholní politici nedbají dostatečně na veřejné mínění.

Pramen: STEM, Trendy 2007/1,  1272 respondentů

Grafy časového vývoje názorů ukazují, že pohled na současné politiky v porovnání s předlistopadovými se víceméně stabilizoval už ve druhé polovině 90. let. Krátkodobý výkyv směrem k příznivějšímu hodnocení zejména morální úrovně byl zaznamenán jen na počátku roku 2003, kdy byla poměrně čerstvě u moci koaliční vláda vedená Vladimírem Špidlou.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, režim