Naše zjištění
30. 6. 2009

Společnost z hlediska její otevřenosti a rovnosti šancí

Lidé, kteří v porovnání s předchozím rokem výrazně méně souhlasí s výrokem, že pracovití a přemýšliví lidé mohou v naší společnosti dobře uplatnit své schopnosti, se rekrutují především z řad nezaměstnaných a zaměstnanců. Jde o skupiny občanů, kteří jsou současnou ekonomickou recesí již postiženi (nezaměstnanost) anebo nejvíce ohroženi.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 6/2009

ČEŠI VĚŘÍ MÉNĚ NEŽ LONI, ŽE PRACOVITÍ A PŘEMÝŠLIVÍ  LIDÉ MOHOU UPLATNIT SVÉ SCHOPNOSTI

Lidé, kteří v porovnání s předchozím rokem výrazně méně souhlasí s výrokem, že pracovití a přemýšliví lidé mohou v naší společnosti dobře uplatnit své schopnosti, se rekrutují především z řad nezaměstnaných a zaměstnanců. Jde o skupiny občanů, kteří jsou současnou ekonomickou recesí již postiženi (nezaměstnanost) anebo nejvíce ohroženi. Vnímání české společnosti jako společnosti rovných šancí je v čase stabilní a i nadále velice slabé – týká se asi čtvrtiny populace. Ti, kteří naší společnost vnímají jako společnost rovných příležitostí, v posledním roce výrazněji nezměnili ani svůj názor na možnost schopných lidí se uplatnit. Naopak ti, co si myslí, že v Čechách rovné příležitosti nejsou, propadli za poslední rok do hlubší skepse i co se týče možnosti uplatnění vlastních schopností.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 8. – 15. června 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1282 respondentů.

To, zda-li v naší společnosti uplatní pracovití a přemýšliví lidé své schopnosti, vypovídá o celkové otevřenosti naší společnosti. Otevřené společnosti lidem umožňují plně rozvinout jejich schopnosti (bez ohledu na jejich vzdělání a původ) a v případě, že dosáhnou úspěchu, neváhají je přijmout mezi vyšší vrstvy (vysoká sociální mobilita). Tzv. uzavřené společnosti naopak kterémukoliv člověku, byť sebeschopnějšímu, úspěch neumožňují. V uzavřených společnostech mohou být úspěšní pouze ti lidé, kteří pocházejí z „úspěšných rodin“ a žijí v okruhu „úspěšných lidí“.  Právě otázka „Myslíte si, že pracovitý a přemýšlivý člověk může v naší společnosti dobře uplatnit své schopnosti?“ nepřímo měří otevřenost naší společnosti a možnost sociální mobility. Naši společnost jako otevřenou podvědomě vnímá polovina občanů (50 % lidí souhlasí s tím, že pracovití a přemýšliví lidé mohou v naší společnosti dobře uplatnit své schopnosti).

„Myslíte si, že pracovitý a přemýšlivý člověk může v naší společnosti dobře uplatnit své schopnosti?“

Pramen: STEM, Trendy 6/2009, 1282 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, rovnost šancí