Naše zjištění
31. 3. 2008

Společenské a ekonomické sebehodnocení českých rodin

Necelá třetina (29 %) českých rodin si může dovolit i dražší nákupy, případně se vůbec nemusí omezovat. Na druhé straně 15 % rodin říká, že žije od výplaty k výplatě“. Více než polovina občanů považuje svou domácnost za průměrně zajištěnou, velmi dobře a solidně zajištěných je však méně než špatně zajištěných a chudých.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2008

RODIN, KTERÉ SI MOHOU DOVOLIT I NÁKUP NÁKLADNĚJŠÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO SLUŽEB, JE VÍCE NEŽ TĚCH,
KTERÉ ŽIJÍ OD VÝPLATY K VÝPLATĚ.

Necelá třetina (29 %) českých rodin si může dovolit i dražší nákupy, případně se vůbec nemusí omezovat. Na druhé straně 15 % rodin říká, že žije od výplaty k výplatě“. Více než polovina občanů považuje svou domácnost za průměrně zajištěnou, velmi dobře a solidně  zajištěných je však méně než špatně zajištěných a chudých.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-7. března 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1320 respondentů.

Výsledky STEMu ukazují, že od 90. let se nezměnily názory českých domácností na vlastní hospodaření. Přestože dluhy domácností výrazně rostou, stále jen asi čtvrtina lidí přiznává, že doma nešetří, a ještě méně lidí říká, že vydání neplánují (viz tisková zpráva STEM z 28. 3. 2008).

Příliš se nemění ani vnímání vlastní finanční situace rodin. Stylem „od výplaty k výplatě“, kdy někdy nezbývá před výplatou ani na nákup jídla, žije, podle vlastních slov, asi každá sedmá domácnost (15 %). Největší část – více než polovina – tvrdí, že jejich rodina při běžných výdajích vychází dobře, ale nemůže uspořit na nákladnější věci. Zhruba čtvrtina má možnost takových úspor, že si může dovolit i koupi nákladnějších předmětů a 4 % uvádějí, že se díky životní úrovni rodiny nemusí omezovat. Časové srovnání vypovídá o tom, že před rokem 2002 došlo k přesunu části rodin do kategorie schopné uspořit i na nákladnější věci. Letošní výsledky hovoří zase o jistém nárůstu těch rodin, které tvrdí, že žijí od výplaty k výplatě.

Situace v současné rodině

 

Pramen: STEM, Trendy 1995-2008

Trochu jinak vypadá obrázek o rozložení české populace podle toho, jak vnímá celkové materiální zajištění své domácnosti, tedy pokud jde o příjem a majetek. Kategorie „průměrně zajištěných“ je jasně největší, zahrnuje více než polovinu. Těch, kteří hovoří o dobrém (tj. velmi dobrém a solidním) zajištění, je poněkud méně než těch, kteří považují svou domácnost za špatně zajištěnou nebo chudou.

Pramen: STEM, Trendy 3/2008, 1320 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace, životní úroveň