Naše zjištění
29. 1. 2010

Spokojenosti občanů ČR s členstvím země v Evropské unii

Počátkem roku 2009, kdy Česká republika předsedala Evropské unii, se zvýšila celková spokojenost s naším členstvím v EU až na 69 %. V současnosti je s ním spokojeno 65 % Čechů, což je stále více než v době před předsednictvím.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2010
VYDÁNO DNE 29. 1. 2010

 

DVĚ TŘETINY ČECHŮ JSOU CELKOVĚ SPOKOJENY S ČLENSTVÍM V EVROPSKÉ UNII.

 

Počátkem roku 2009, kdy Česká republika předsedala Evropské unii, se zvýšila celková spokojenost s naším členstvím v EU až na 69 %. V současnosti je s ním spokojeno 65 % Čechů, což je stále více než v době před předsednictvím. Problémy během našeho předsednictví se však promítly v oslabení názoru, že ČR je schopna hrát v Unii aktivní roli, a částečně se oslabila i intenzita pocitu sounáležitosti s Evropou.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 11. ledna 2010. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

 

Zhruba dvě třetiny našich obyvatel, 65 %, jsou celkově spokojeny s naším členstvím v EU. Podíl jednoznačně nespokojených je nízký, nedosahuje ani 10 %.

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2010, 1297 respondentů starších 18 let

 

Pohled na časovou řadu, která zachycuje vývoj spokojenosti našich obyvatel s tím, že jsme se v roce 2004 stali členy společenství evropských států, ukazuje, že míra spokojenosti procházela od roku 2005 určitými výkyvy. K poklesům až takřka na hranici 50 % docházelo zejména v dobách sporů o přijetí původní evropské ústavy i následující reformní smlouvy.

Po zahájení českého předsednictví se však pocit, že v EU něco dokážeme a že tam tudíž jsme „správně“, posílil a kulminoval na úrovni téměř 70 % v únoru 2009, kdy se naši představitelé zdárně vypořádali s krizí s dodávkami ruského plynu a angažovali se jménem Evropské unie ve sporech na Blízkém východě. Naše předsednictví bylo poškozeno vyslovením nedůvěry české vládě a vyznělo rozporuplně, spokojeností s členstvím to však nijak výrazně neotřáslo.

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, spokojenost