Naše zjištění
20. 9. 2007

Spokojenost se schválením reformy veřejných financí

Třicet procent našich občanů je spokojeno s tím, že koaliční strany prosadily v poslanecké sněmovně vládní návrh reformy veřejných financí. Zhruba třetina občanů (35 %) si myslí, že Topolánkova vláda by měla dál v reformě financí pokračovat. Reforma i její pokračování mají podporu pouze u stoupenců ODS, příznivci menších koaličních stran se k reformě staví spíše negativně.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2007

SE SCHVÁLENÍM REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ SNĚMOVNOU JE SPOKOJENO 30 % OBČANŮ

Třicet procent našich občanů je spokojeno s tím, že koaliční strany prosadily v poslanecké sněmovně vládní návrh reformy veřejných financí. Zhruba třetina občanů (35 %) si myslí, že Topolánkova vláda by měla dál v reformě financí pokračovat. Reforma i její pokračování mají podporu pouze u stoupenců ODS, příznivci menších koaličních stran se k reformě staví spíše negativně.

                                                                                             

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 10. září 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal mimořádně rozsáhlý soubor 1417 respondentů.

Poslanecká sněmovna schválila v srpnu vládní návrh reformy veřejných financí. S touto skutečností je spokojeno 30 % občanů, pouze 6 % lidí je však spokojeno jednoznačně. Silný je naopak tábor rozhodných odpůrců reformy (34 % respondentů).

Pramen: STEM, Trendy 9/2007, 1417 respondentů starších 18 let

Své uspokojení ze schválení reformy vyjadřují dvě třetiny stoupenců ODS, ale pouze zhruba třetina příznivců dvou menších koaličních stran. V řadách stoupenců obou levicových stran převládá jasně nesouhlas, ve více než polovině případů u obou stran nesouhlas naprosto kategorický.

 

Pramen: STEM, Trendy 9/2007, 1417 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická reforma, spokojenost