Naše zjištění
8. 10. 2009

Spokojenost s prací vlády premiéra Jana Fischera

Většina lidí (77 %) je s vládou Jana Fischera spokojena. Největší spokojenost vyjadřují stoupenci TOP 09 a ODS, spokojena je však i většina příznivců dalších stran, včetně KSČM. Mezi občany převládá mínění, že úřednický kabinet by mohl vládnout až do řádných voleb v červnu 2010 (79 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2009

VĚTŠINA OBČANŮ JE S VLÁDOU JANA FISCHERA SPOKOJENA A NEVADÍ JIM, POKUD BUDE VLÁDNOUT AŽ DO ŘÁDNÝCH VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY.

Většina lidí (77 %) je s vládou Jana Fischera spokojena. Největší spokojenost vyjadřují stoupenci TOP 09 a ODS, spokojena je však i většina příznivců dalších stran, včetně KSČM. Mezi občany převládá mínění, že úřednický kabinet by mohl vládnout až do řádných voleb v červnu 2010 (79 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru 1256 obyvatel České republiky starších 18 let, vytvořeném metodou kvótního výběru. Sběr dat proběhl ve dnech 18. – 25. 9. 2009 .

Od jmenování kabinetu Jana Fischera v květnu letošního roku uběhlo pět měsíců a výzkum společnosti STEM ukazuje, že většina občanů (77 %) je s touto vládou spokojena. O vysoké podpoře současné úřednické vlády svědčí zjištění, že téměř pětina lidí (17 %) vyjádřila svou spokojenost bez váhání a pouze 3 % lidí dala najevo jednoznačnou nespokojenost.

„Jste spokojen(a) s tím, jak pracuje současná vláda Jana Fischera?“

Pramen: STEM, Trendy 09/2009, 1256 respondentů starších 18 let

Nejčastěji vyjadřují spokojenost s vládou Jana Fischera lidé s vysokoškolským vzděláním (82 % odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“), zaměstnanci pracující v odborných profesích (84 %), dále pak živnostníci (81 %) a podnikatelé (87 %). Rovněž obyvatelé velkých měst (od 90 tisíc obyvatel) patří častěji mezi občany, které současná vláda uspokojuje (81 %). Spokojenost s vládou Jana Fischera je častější mezi lidmi, kteří považují svou materiální situaci za dobrou (80 %). Nespokojeni se současným kabinetem jsou často lidé se základním vzděláním, dále lidé, kteří uvádějí, že materiální situace jejich domácností není dobrá.

„Jste spokojen(a) s tím, jak pracuje současná vláda Jana Fischera?“

(podle vzdělání)

Pramen: STEM, Trendy 09/2009, 1256 respondentů starších 18 let

Zřetelně ovlivňuje názor na současnou vládu politická orientace občanů a jejich příklon k některé z parlamentních politických stran. Častěji nespokojeni jsou občané levicově orientovaní, zejména stoupenci KSČM, i mezi nimi ovšem spokojenost převažuje. Příznivý pohled na vládu mají zejména pravicově zaměření občané, především stoupenci TOP 09 a ODS. Následující graf ukazuje, že největší podíl lidí, kteří vyjadřují svou spokojenost se současnou vládou naprosto jednoznačně, je mezi stoupenci TOP 09 (26 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
spokojenost, vláda