Spokojenost s politickou situací se jen pomalu zvyšuje

Informace z výzkumu Trendy 1/2002

Spokojenost s politickou situací se jen pomalu zvyšuje

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 7.-13. ledna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1652 občanů.

V hodnocení politické situace nedošlo za uplynulý rok k žádnému dramatickému zvratu. Letošní lednový výzkum tedy potvrdil velmi pozvolný trend zvyšování spokojenosti. Se současnou politikou je dnes spokojena téměř třetina dotázaných občanů. Vyšší podíl lidí spokojených s politickou situací byl pouze v období před krizovým rokem 1997 (viz první graf). V první polovině roku 1997 se míra spokojenosti s politikou hluboce propadla. Záplavy v srpnu 1997 politické spory přehlušily, v následujícím období se ale pocity rozčarování z politiky opět prosadily. Až do konce roku 1999 se tedy do spokojenosti s politickou situací promítaly náklady odložených řešení z roku 1997. Teprve rok 2000 přinesl pomalé zvyšování optimismu veřejnosti.

S politickou situací jsou výrazně častěji spokojeni stoupenci vládní ČSSD a jejího opozičního partnera ODS (viz druhý graf). Pro příznivce ODS je charakteristická dlouhodobá spokojenost s politikou. Naopak postoje stoupenců ČSSD se výrazně proměnily až po vzniku sociálně demokratické vlády, jde tedy o krátkodobou či střednědobou spokojenost. Tradičně pevní jsou ve svém názoru příznivci KSČM, kteří stabilně na politickém dění neshledávají vůbec nic dobrého.

S tím, jak lidé počátkem roku klidněji a příznivěji hodnotili politickou situaci, mírně ztráceli o samotné dění na politické scéně zájem. Velký nebo střední zájem o politiku v lednovém výzkumu dala najevo jen necelá polovina veřejnosti (viz třetí graf). Ještě nižší podíl lidí připustil, že se v současném politickém dění vyzná (40%). Porozumění politice je poměrně stabilní ukazatel, k významnějšímu poklesu došlo pouze po volbách v roce 1998, po podpisu opoziční smlouvy (v té době také poklesl zájem o politiku). Větší přehled v politice tradičně přiznávají lidé, kteří jsou s politickým děním spokojení.

Zmíněná závislost mezi zájmem o politiku a spokojeností s politikou platila i v minulosti. Před krizovým rokem 1997 byli lidé s politikou poměrně spokojeni a jejich zájem o politické dění spíše klesal. S nárůstem kritického hodnocení politické situace se zájem veřejnosti výrazně aktivizoval. Nedávné uklidnění opět přineslo slabší míru zájmu o politiku. Dá se však očekávat, že po nedávných událostech v Čtyřkoalici a především s přibližujícím se termínem voleb do Poslanecké sněmovny se bude zájem veřejnosti o politiku zvyšovat, podobně jako tomu bylo před volbami v roce 1998.


Pramen: STEM, Trendy 1993-2002

Pramen: STEM, Trendy 1998/5, 1998/9, 2002/1, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu uvádějí čtyřkoalici

Pramen: STEM, Trendy 1993-2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text