Naše zjištění
19. 11. 2007

Spokojenost s politickou situací a s prací nejvyšších ústavních institucí

Se současnou politickou situací je téměř rok a půl po volbách do PSP ČR spokojena jen pětina veřejnosti (22 %). Od konce loňského roku postupně ubývalo nespokojených lidí se současnou politickou situací, tento trend se však po prázdninách pozastavil. Současně stagnuje i hodnocení práce vlády a parlamentu. S činností vlády i parlamentu je spokojena necelá třetina lidí (30 % resp. 29 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2007

LISTOPAD 2007:

SPOKOJENOST S AKTUÁLNÍ POLITICKOU SITUACÍ
A S PRACÍ NEJVYŠŠÍCH ÚSTAVNÍCH INSTITUCÍ CELÝ PODZIM STAGNUJE

Se současnou politickou situací je téměř  rok a půl po volbách do PSP ČR spokojena jen pětina veřejnosti (22 %). Od konce loňského roku postupně ubývalo nespokojených lidí se současnou politickou situací, tento trend se však po prázdninách pozastavil. Současně stagnuje i hodnocení práce vlády a parlamentu. S činností vlády i parlamentu je spokojena necelá třetina lidí (30 % resp. 29 %). Hodnocení hlavy státu je tradičně výrazně pozitivnější,  po přechodném mírném říjnovém poklesu se v listopadu dostalo na obvyklou úroveň. S prací prezidenta republiky je spokojena většina občanů ČR (70 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 7. listopadu 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1281 respondentů.

Výzkumy STEM dlouhodobě ukazují, že spokojenost občanů s naší politickou situací nedosahuje příliš vysoké úrovně. Zanedlouho uplyne rok, kdy v ČR zasedla vláda s důvěrou parlamentu, a se současnou politickou situací je spokojena jen pětina (22 %) veřejnosti.

Pramen: STEM, Trendy 11/2007, 1281 respondentů

Spokojenost s politickou situací u nás je významně podmíněna věkem, nejvyšším dokončeným vzděláním, politickou orientací, stranickými preferencemi (viz graf na str. 3) a majetkovou situací občanů. Stále platí, že vyšší míru spokojenosti s děním na politické scéně vyjadřují lidé mladí (do 29 let 30 % kladných odpovědí), občané s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním (29 %). Spokojenější s dnešní politickou situací jsou také lidé, jejichž materiální standard je na vysoké úrovni (dvě pětiny z nich).

Ve vnímání práce nejvyšších ústavních institucí se dlouhodobě projevují následující rozdíly: výrazně nejlépe je hodnocena hlava státu a práce parlamentu je vnímána o něco hůře než činnost vlády. Práci prezidenta republiky hodnotí dobře počátkem listopadu přibližně sedm z deseti občanů, práci vlády a činnost parlamentu – tentokrát téměř shodně – zhruba tři z deseti.

 

Pramen: STEM, Trendy 11/2007, 1281 respondentů

Hodnocení institucí se opět do určité míry liší v závislosti na věku, vzdělání a materiálním zajištění respondentů. Vybrané ústavní instituce hodnotí lépe mladší lidé do 44 let, občané s vyšší úrovní vzdělání (lidé s maturitou a především pak lidé s vysokoškolským diplomem) a ta část veřejnosti, která se řadí mezi dobře hmotně zajištěné.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, politická situace, spokojenost