Naše zjištění
13. 5. 2014

Spokojenost s politickou situací a názor na vývoj společnosti

Podíl lidí, kteří jsou spokojeni se současnou politickou situací, je aktuálně 36 %. To je nejvíce za posledních osm let, podobné hodnoty jsme naměřili v předvolebních měsících v roce 2006. Dvě pětiny občanů si myslí, že se naše společnost vyvíjí správným směrem. Jedná se o výrazný nárůst po propadu, který začal v roce 2012 a v průběhu celého minulého roku se prohluboval.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2014

VYDÁNO DNE 13. 5. 2014

SPOKOJENOST S POLITICKOU SITUACÍ JE NEJVYŠŠÍ OD VOLEB V ROCE 2006, VÝZNAMNĚ VZROSTL TAKÉ PODÍL LIDÍ, PODLE NICHŽ SE NAŠE SPOLEČNOST VYVÍJÍ SPRÁVNÝM SMĚREM.

Podíl lidí, kteří jsou spokojeni se současnou politickou situací, je aktuálně 36 %. To je nejvíce za posledních osm let, podobné hodnoty jsme naměřili v předvolebních měsících v roce 2006. Dvě pětiny občanů si myslí, že se naše společnost vyvíjí správným směrem. Jedná se o výrazný nárůst po propadu, který začal v roce 2012 a v průběhu celého minulého roku se prohluboval.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 14. – 21. dubna 2014. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1098 respondentů.

Spokojenost české veřejnosti se současnou politickou situací zjišťuje STEM ve svých výzkumech dlouhodobě. V současnosti je lidí spokojených s naší politickou situací o něco více než třetina, což je z dlouhodobého hlediska rekordně vysoká hodnota. Spokojenost občanů s politickou situací se obvykle výrazněji zvyšuje v období po volbách do Poslanecké sněmovny, zpravidla v době po jmenování nové vlády.

Názor na to, zda se naše společnost vyvíjí správným směrem, sleduje STEM již dvacátým rokem. Podíl lidí, kteří si myslí, že se naše společnost vyvíjí správným směrem, je aktuálně 40 %, což je podobný podíl jako po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010.

Spokojenost se současnou politickou situací

a názor na vývoj společnosti správným směrem

Pramen: STEM, Trendy 4/2014, 1098 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, spokojenost, vývoj společnosti