Naše zjištění
19. 9. 2008

Spokojenost s politickou situací a jak hodnotí práci nejvyšších ústavních orgánů

Trvale je nejlépe hodnocena práce prezidenta republiky, s níž jsou nyní spokojeny necelé dvě třetiny lidí. Během letních měsíců došlo ke zřetelnému poklesu v hodnocení parlamentu, jehož práci nyní oceňuje čtvrtina lidí. S vnitropolitickou situací je spokojena jen pětina občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2008

ZÁŘÍ 2008:

SPOKOJENOST OBČANŮ S VNITROPOLITICKOU SITUACÍ I S PRACÍ ÚSTAVNÍCH ČINITELŮ BĚHEM LETNÍCH MĚSÍCŮ MÍRNĚ POKLESLA.

Trvale je nejlépe hodnocena práce prezidenta republiky, s níž jsou nyní spokojeny necelé dvě třetiny lidí. Během letních měsíců došlo ke zřetelnému poklesu v hodnocení parlamentu, jehož práci nyní oceňuje čtvrtina lidí. S vnitropolitickou situací je spokojena jen pětina občanů. S prací ústavních institucí a vnitropolitickou situací jsou nejspokojenější pravicově orientovaní občané, především sympatizanti ODS, avšak i mezi nimi se podíl spokojených občanů od června letošního roku snížil.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. 8. – 8. 9. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1354 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Názory lidí na práci nejvyšších ústavních orgánů úzce souvisí s tím, jak jsou spokojeni s politickou situací v naší zemi. Míra této spokojenosti je podle výzkumů STEM dlouhodobě nízká
a začátkem června 2008 bylo s vnitropolitickou situací spokojeno jen 21 % občanů.

Pramen: STEM, Trendy 9/2008, 1354 respondentů starších 18 let

Míra spokojenosti s vnitropolitickou situací závisí zejména na politické orientaci a stranických preferencích občanů (viz graf na str. 3). Tradičně spokojenější jsou pravicově orientovaní občané, stoupenci koaličních stran, především ODS, zatímco lidé, kteří se hlásí k levicové či středové orientaci, patří častěji mezi nespokojené. Mezi příznivci KSČM je 96 % lidí, vyjadřujících nespokojenost s politickou situací v ČR a mezi stoupenci ČSSD činí jejich zastoupení 88 %.

Spokojenější s politickou situací jsou především mladší a vzdělanější lidé a také lidé s vyšším životním standardem.

Mezi občany, které současná vnitropolitická situace neuspokojuje, patří zejména lidé nad 60 let (88 %), lidé se základním vzděláním (83 %) nebo výučním listem (84 %) a lidé pracující v dělnických profesích (83 %). Obzvlášť vysoké zastoupení nespokojených občanů je mezi těmi, kteří uvedli, že materiální situace jejich domácností je špatná (90 %).

Posuny ve vnímání práce nejvyšších státních institucí jsou od začátku letošního roku málo výrazné. Tradičně je nejlépe hodnocena práce prezidenta republiky, s jehož prací je nyní spokojeno 61 % občanů. Práci vlády ocenila kladně necelá třetina lidí (30 %) a s prací parlamentu byla spokojena jen čtvrtina občanů (26 %).

Pramen: STEM, Trendy 9/2008, 1354 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, spokojenost