Naše zjištění
20. 1. 2009

Spokojenost s politickou situací a hodnocení práce vlády, parlamentu a prezidenta republiky

S politickou situací v ČR je spokojeno 18 % lidí, s prací vlády necelá třetina občanů a s prací parlamentu čtvrtina lidí. Vyšší míru spokojenosti vyjadřují pravicově orientovaní občané a lidé s dobrým materiálním zázemím. Dlouhodobě je nejlépe hodnocena práce prezidenta republiky.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2009

NA PŘELOMU ROKU SPOKOJENOST OBČANŮ S PRACÍ PREZIDENTA REPUBLIKY OPĚT STOUPLA.

S politickou situací v ČR je spokojeno 18 % lidí, s prací vlády necelá třetina občanů a s prací parlamentu čtvrtina lidí. Vyšší míru spokojenosti vyjadřují pravicově orientovaní občané a lidé s dobrým materiálním zázemím. Dlouhodobě je nejlépe hodnocena práce prezidenta republiky. Pokles spokojenosti s jeho prací na konci loňského roku se ukázal být jednorázovou záležitostí a v současnosti se kladné hodnocení práce prezidenta dostalo opět na mírně nadpoloviční úroveň (56 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-9. ledna 2009. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

Názory lidí na práci nejvyšších ústavních orgánů úzce souvisí s tím, jak jsou spokojeni s politickou situací v naší zemi. Míra této spokojenosti je podle výzkumů STEM dlouhodobě nízká a na začátku roku 2009 bylo s vnitropolitickou situací spokojeno jen 18 % občanů. Nejpočetněji je zastoupena skupina občanů, kteří jsou spíše nespokojeni (polovina populace), a téměř třetina občanů aktuálně vyjadřuje v tomto ohledu silnou nespokojenost.

Pramen: STEM, Trendy 01/2009, 1258 respondentů starších 18 let

Tradičně spokojenější s tím, co se děje na vnitropolitické scéně, jsou pravicově orientovaní občané, stoupenci koaličních stran, především ODS, zatímco lidé, kteří se hlásí k levicové či středové orientaci, patří častěji mezi nespokojené. Nespokojenost s politickou situací v ČR dávají najevo téměř všichni stoupenci KSČM (98 %) a mezi stoupenci ČSSD činí jejich zastoupení 89 %.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, spokojenost