Naše zjištění
21. 11. 2008

Spokojenost s politickou situací a hodnocení činnosti vlády, parlamentu a prezidenta republiky

Na počátku listopadu byla s politickou situací spokojena, stejně jako v říjnu, necelá pětina lidí. Několik měsíců trvající pozvolný pokles se tak zastavil. Uplynulý měsíc přinesl nejvýraznější změny v hodnocení práce prezidenta republiky, kde došlo ve srovnání s předchozím ke snížení příznivého hodnocení o pět procentních bodů. Přesto zůstává práce prezidenta hodnocena výrazně lépe než činnost parlamentu a vlády.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2008

POKLES SPOKOJENOSTI VEŘEJNOSTI S POLITICKOU SITUACÍ SE ZASTAVIL.

Na počátku listopadu byla s politickou situací spokojena, stejně jako v říjnu, necelá pětina lidí. Několik měsíců trvající pozvolný pokles se tak zastavil. Uplynulý měsíc přinesl nejvýraznější změny v hodnocení práce prezidenta republiky, kde došlo ve srovnání s předchozím ke snížení příznivého hodnocení o pět procentních bodů. Přesto zůstává práce prezidenta hodnocena výrazně lépe než činnost parlamentu a vlády. V říjnu pracoval prezident dobře podle názoru tří pěti občanů, vláda a parlament podle názoru čtvrtiny.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. 10. – 7. 11. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1275 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Spokojenost s politickou situací je podle výzkumů STEM dlouhodobě nízká, v listopadu ji vyjadřovalo, stejně jako v říjnu, 18 % občanů.

Pramen: STEM, Trendy 11/2008, 1275 respondentů starších 18 let

Míra spokojenosti s vnitropolitickou situací závisí zejména na politické orientaci a stranických preferencích občanů (viz graf na str. 3). Tradičně spokojenější jsou pravicově orientovaní občané, stoupenci koaličních stran, především ODS, zatímco lidé, kteří se hlásí k levicové či středové orientaci, patří častěji mezi nespokojené. Pokles spokojenosti od září však jde na vrub právě propadu mezi stoupenci ODS (ze zářijových 49 % na listopadových 38 %), což může být důsledkem jak porážky v krajských a senátních volbách, tak sílících vnitrostranických střetů. Naopak ani mimořádný úspěch ve volbách nepovzbudil sympatizanty ČSSD.

Od května a června se datuje také pozvolný pokles spokojenosti s prací nejvyšších státních institucí. Současné hodnocení práce vlády a parlamentu však ještě nedosáhlo minim z přelomu loňského a letošního roku, kdy byla naše veřejnost zneklidněna v souvislosti s očekávanými reformními kroky ve zdravotnictví a ekonomice. Zato podíl lidí, kteří jsou spokojeni s prací prezidenta za uplynulý měsíc, již klesl na nejnižší hodnoty na hranici 60 % z února až dubna letošního roku. Nadále ovšem platí, že práce prezidenta je hodnocena lidmi mnohem lépe než činnost parlamentu a vlády.

 

Pramen: STEM, Trendy 11/2008, 1275 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, spokojenost