Naše zjištění
20. 11. 2012

Spokojenost s politickou situací

Míra spokojenosti lidí se současnou politickou situací je podobně jako v minulých měsících velmi nízká (8 %), přetrvává výrazná nespokojenost (55 % odpovědí „určitě ne“). Jistá pozitivní očekávání odvozená od výsledku voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010, která sdíleli hlavně lidé mladší a s vyšším vzděláním, se nenaplnila. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2012 VYDÁNO DNE 20. 11.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2012

VYDÁNO DNE 20. 11. 2012

SPOKOJENOST S POLITICKOU SITUACÍ JE OPĚT NA MINIMU

Míra spokojenosti lidí se současnou politickou situací je podobně jako v minulých měsících velmi nízká (8 %), přetrvává výrazná nespokojenost (55 % odpovědí „určitě ne“). Jistá pozitivní očekávání odvozená od výsledku voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010, která sdíleli hlavně lidé mladší a s vyšším vzděláním, se nenaplnila.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. října – 5. listopadu 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1062 respondentů.

Se současnou politickou situací u nás je spokojeno jen minimum občanů (8 %). Více než polovina populace vyjadřuje svou kritiku současného politického dění odpovědí „určitě nespokojen(a)“.

„Jste Vy osobně spokojen(a) s naší současnou politickou situací?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2012, 1062 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, spokojenost