Naše zjištění
20. 5. 2011

Spokojenost s politickou situací

Míra spokojenosti se současnou politickou situací i nadále klesá a v posledním šetření dosahuje 11 %. Spokojenost veřejnosti s politickou situací souvisí se spokojeností občanů s tím, jak politici vyřešili nedávnou vládní krizí – se vzniklým řešením je spokojeno 20 % obyvatel ČR.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2011

VYDÁNO DNE 20. 5. 2011

ROSTOUCÍ NESPOKOJENOST S POLITICKOU SITUACÍ JE PROVÁZENA PROPADEM DŮVĚRY V POLITICKÉ STRANY.

Míra spokojenosti se současnou politickou situací i nadále klesá a v posledním šetření dosahuje 11 %. Spokojenost veřejnosti s politickou situací souvisí se spokojeností občanů s tím, jak politici vyřešili nedávnou vládní krizí – se vzniklým řešením je spokojeno 20 % obyvatel ČR. Výrazně pokleslo i přesvědčení, že současné politické strany zaručují demokratickou politiku, a to na zatím nejnižší zaznamenanou úroveň – na 30 %. Podíl lidí, kteří se podle svého soudu vyznají v současném politickém dění, je stabilní.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–9. 5. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

Spokojenost veřejnosti s politickou situací v zemi je jedním z důležitých ukazatelů práce politiků. Společnost STEM tento ukazatel sleduje od roku 1993. Se současnou politickou situací je spokojených 11 % obyvatel. Většina Čechů (55 %) pak vypovídá o rozhodné nespokojenosti se současnou politickou situací, naopak rozhodně spokojených je pouze 1 % lidí.  

 „Jste Vy osobně spokojen(a) s naší současnou politickou situací?

Pramen: STEM, Trendy 05/2011, 1219 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace