Naše zjištění
23. 9. 2010

Spokojenost s politickou situací

Podíl lidí, kteří jsou spokojeni se současnou politickou situací, je v současnosti 30 %. To je nejvíce od předvolebních měsíců v roce 2006. Polovina občanů se domnívá, že personální změny, k nimž došlo v souvislosti s volbami, zlepšily u nás politickou kulturu. Ve výhledu do budoucna však převažuje opatrnost. Politickou stabilitu po letošních parlamentních volbách očekávají dvě pětiny lidí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2010

VYDÁNO DNE 23.9.2010

SPOKOJENOST S POLITICKOU SITUACÍ JE NEJVYŠŠÍ OD VOLEB V ROCE 2006, PŘESTO V POLITICKOU STABILITU VĚTŠINA ČECHŮ NEVĚŘÍ

Podíl lidí, kteří jsou spokojeni se současnou politickou situací, je v současnosti 30 %. To je nejvíce od předvolebních měsíců v roce 2006. Polovina občanů se domnívá, že personální změny, k nimž došlo v souvislosti s volbami, zlepšily u nás politickou kulturu.  Ve výhledu do budoucna však převažuje opatrnost. Politickou stabilitu po letošních parlamentních volbách očekávají dvě pětiny lidí.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 3. – 13. 9. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1228 respondentů.

Květnovým volbám předcházela mimořádně silná nespokojenost lidí s politickou situací (nespokojeno bylo kolem 90 % lidí). Ta se zjevně promítla i ve výsledku voleb, v nichž se mimořádně silně uplatnily nové politické subjekty a byla otřesena pozice obou tradičně nejsilnějších politických stran. V současnosti je s politickou situací spokojeno 30 % občanů, což je nejvíce od parlamentních voleb v roce 2006.

"Jste Vy osobně spokojen(a) s naší současnou politickou situací?"

Pramen: STEM, Trendy 9/2010, 1228 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace