Naše zjištění
15. 2. 2008

Spokojenost s politickou situací

Necelá třetina občanů dobře hodnotila práci vlády i parlamentu v minulém měsíci, s prací prezidenta bylo spokojeno 60 % lidí. V době příprav na prezidentskou volbu se mírně zvýšila spokojenost veřejnosti s činností parlamentu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2008

ÚNOR 2008:

TĚSNĚ PŘED VOLBOU  PREZIDENTA BYLA S NAŠÍ POLITICKOU SITUACÍ SPOKOJENA POUZE PĚTINA OBČANŮ.

Necelá třetina občanů dobře hodnotila práci vlády i parlamentu v minulém měsíci, s prací prezidenta bylo spokojeno 60 % lidí. V době příprav na prezidentskou volbu se mírně zvýšila spokojenost veřejnosti s činností parlamentu. Práce prezidenta je dlouhodobě hodnocena podstatně lépe než práce vlády a parlamentu, avšak od léta loňského roku podíl pozitivních hodnocení práce prezidenta klesl (ze 73 % na současných 60 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. 1. – 7. 2. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1423 respondentů.

Výzkumy STEM dlouhodobě ukazují, že spokojenost občanů s naší politikou nedosahuje příliš vysoké úrovně. V únoru 2008 je se současnou vnitropolitickou situací spokojena pouze pětina občanů a 80 % lidí vyjadřuje nespokojenost.

Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1423 respondentů

Míra spokojenosti s vnitropolitickou situací do značné míry závisí na politické orientaci a stranických preferencích (viz graf na str. 3). Dlouhodobě platí, že spokojenější jsou pravicově orientovaní občané, především příznivci ODS, zatímco lidé, kteří se hlásí k levicové či středové orientaci, patří tradičně mezi nespokojené. Silnou nespokojenost vyjadřují především příznivci KSČM (95 %), ČSSD (91 %), ale také ti, kteří nesympatizují se žádnou stranou současného politického spektra (94 %). Ve srovnání s první polovinou ledna došlo o měsíc později k poklesu spokojenosti se současnou politikou především mezi stoupenci KDU-ČSL (z 33 na 16 %) a ODS (z 52 % v lednu na 44 % v únoru)

Spokojenost s naší politickou situací je také významně podmíněna věkem, vzděláním a profesí. Spokojeni jsou častěji mladí lidé ve věku 18 až 29 let (27 %) a lidé se středoškolským vzděláním(36 %). Spokojenost vyjadřují častěji také studenti, odborní pracovníci a podnikatelé. Logicky jsou rovněž spokojenější lidé, jejichž materiální situace je na dobré úrovni (42 %).

Mezi občany, u nichž současná politická situace častěji vyvolává nespokojenost, patří zejména lidé nad 60 let (88 %). Větší míra nespokojenosti je patrná také mezi lidmi se základním vzděláním (87 %) a občany pracujícími v dělnických profesích (85 %).

Vnímání práce nejvyšších ústavních institucí se dlouhodobě nemění: tradičně nejlépe dopadl prezident, jehož práci v lednu 2008 hodnotily pozitivně téměř dvě třetiny občanů. Hodnocení práce vlády a parlamentu je téměř shodné a spokojenost s nimi vyjádřila necelá třetina lidí.

 

Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1423 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, spokojenost