Naše zjištění
9. 5. 2011

Spokojenost s naším členstvím v Evropské unii

S naším členstvím v Evropské unii je v současnosti spokojena přesně polovina občanů, což je nejméně od našeho vstupu do Unie v roce 2004. Velmi vyrovnané by byly nyní zřejmě i hlasy v hypotetickém novém referendu. Pro vstup se vyslovila také zhruba polovina (49 %) respondentů průzkumu, který se uskutečnil sedm let po vstupu České republiky do EU.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011
VYDÁNO DNE 9. 5. 2011

 

SPOKOJENOST S NAŠÍM ČLENSTVÍM V EU KLESLA NA 50 %.VYROVNANÉ BY BYLO DNES ZŘEJMĚ I REFERENDUM O VSTUPU.

 

S naším členstvím v Evropské unii je v současnosti spokojena přesně polovina občanů, což je nejméně od našeho vstupu do Unie v roce 2004. Velmi vyrovnané by byly nyní zřejmě i hlasy v hypotetickém novém referendu. Pro vstup se vyslovila také zhruba polovina (49 %) respondentů průzkumu, který se uskutečnil sedm let po vstupu České republiky do EU. Sotva polovina občanů je přesvědčena, že Evropská unie funguje na základě demokratických principů (48 %), většina lidí (69 %) má pochybnosti o tom, zda je rozhodování EU dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 31. března – 8. dubna 2011 na rozsáhlém souboru 1286 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

 

STEM se problematikou názorů české veřejnosti na EU zabývá dlouhodobě, od 90. let. Jak vyplynulo z výsledků posledního výzkumu, s naším členstvím v EU je nyní spokojena polovina občanů – 50 %. Okruh rozhodně nespokojených je asi dvakrát početnější než lidí, kteří jsou s členstvím v Evropské unii jednoznačně spokojeni.

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“

 

 

 

Pramen: STEM, Trendy 04/2011, 1286 respondentů

 Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie