Naše zjištění
24. 9. 2012

Spokojenost s naším členstvím v EU

V současné době jsou s členstvím České republiky v Evropské unii spokojeny necelé dvě pětiny občanů (37 %), což představuje další pokles v porovnání s minulým výzkumem z dubna letošního roku. Oproti předchozímu období se také výrazně snížil podíl lidí přesvědčených, že se Evropská unie vyvíjí správným směrem. Zavedení eura jako české měny v současné době podporuje jen minimum občanů (17 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2012

VYDÁNO DNE 24. 9. 2012

LIDÍ SPOKOJENÝCH S NAŠÍM ČLENSTVÍM V EU UBÝVÁ

V současné době jsou s členstvím České republiky v Evropské unii spokojeny necelé dvě pětiny občanů (37 %), což představuje další pokles v porovnání s minulým výzkumem z dubna letošního roku. Oproti předchozímu období se také výrazně snížil podíl lidí přesvědčených, že se Evropská unie vyvíjí správným směrem. Zavedení eura jako české měny v současné době podporuje jen minimum občanů (17 %). Dvoutřetinová většina občanů ČR (67 %) však stále cítí sounáležitost s Evropou.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. 8. – 5. 9. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1205 respondentů.

STEM se problematikou názorů české veřejnosti na Evropskou unii zabývá dlouhodobě, sledoval podrobně vývoj postojů českých občanů před vstupem do EU a věnuje se tomuto tématu i nadále. Podle výzkumu z přelomu srpna a září jsou nyní s naším členstvím v EU spokojeny necelé dvě pětiny občanů (37 %).

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“

Pramen: STEM, Trendy 09/2012, 1205 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
Evropská unie, názor veřejnosti, spokojenost