Naše zjištění
10. 5. 2012

Spokojenost s naší současnou politickou situací

Míra spokojenosti lidí se současnou politickou situací

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012

VYDÁNO DNE 10. 5. 2012

VÝVOJ SITUACE V ZEMI VIDÍ OBČANÉ VELMI SKEPTICKY,

S VLASTNÍM ŽIVOTEM JE VŠAK VĚTŠINA SPOKOJENA

Míra spokojenosti lidí se současnou politickou situací se propadla na úroveň nejhlubších vládních krizí českého státu a hodnocení vývoje je krajně nepříznivé. Přesto jsou dvě třetiny Čechů celkově spokojeny se svým životem.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. 4. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

Skoro 60 % občanů je podle dubnového průzkumu STEM zcela nespokojeno se současnou politickou situací, naopak podíl spokojených se snížil na 8 %.

Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, spokojenost