Naše zjištění
23. 6. 2009

Spokojenost občanů s výsledky voleb do Evropského parlamentu

Ve volbách do Evropského parlamentu vyhrála ODS a uhájila (i při sníženém počtu europoslanců z 24 na 22) devět mandátů. Její voliči jsou také v drtivé většině s výsledky voleb spokojeni. Mezi voliči obou levicových stran převažuje zklamání, třetina voličů ČSSD i KSČM však vyjádřila spokojenost. Nespokojena je také většina lidí, kteří volit do Evropského parlamentu vůbec nešli.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 6/2009

S VÝSLEDKY VOLEB DO EP JE  SPOKOJENA NECELÁ POLOVINA LIDÍ. MÉNĚ NEŽ PŘED PĚTI LETY.

Ve volbách do Evropského parlamentu vyhrála ODS a uhájila (i při sníženém počtu europoslanců z 24 na 22) devět mandátů. Její voliči jsou také v drtivé většině s výsledky voleb spokojeni. Mezi voliči obou levicových stran převažuje zklamání, třetina voličů ČSSD i KSČM však vyjádřila spokojenost. Nespokojena je také většina lidí, kteří volit do Evropského parlamentu vůbec nešli.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 8. – 15. června 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1282 respondentů.

Před pěti lety bylo po prvních volbách u nás do Evropského parlamentu spokojených s výsledky 51 % občanů. Po druhých volbách v letošním roce to bylo méně, spokojených je pouze 44 %. Výrazný je rozdíl mezi těmi, kteří volit šli (z nich je spokojených 55 %), kdežto z občanů, kteří práva hlasovat v evropských volbách nevyužili, je spokojeno 40 %.

"Jste Vy osobně spokojen(a) s výsledky letošních voleb do Evropského parlamentu?"

 

Pramen: STEM, Trendy 7/2004, 6/2009

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropský parlament, spokojenost