Naše zjištění
16. 3. 2011

Spokojenost občanů s vnitropolitickou situací

Míra nespokojenosti s domácí politickou situací se blíží stavu před parlamentními volbami na jaře loňského roku. Podle průzkumu provedeného počátkem března je s naší současnou politickou situací spokojeno jen 14 % občanů, takřka výhradně stoupenců stran vládní koalice. V našem současném politickém dění se vyzná asi třetina lidí. Tato hodnota je vcelku stabilní a závisí především na vzdělání a celkovém rozhledu respondentů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE 16. 3. 2011

SPOKOJENOST S DOMÁCÍ POLITICKOU SITUACÍ VÝRAZNĚ KLESÁ

Míra nespokojenosti s domácí politickou situací se blíží stavu před parlamentními volbami na jaře loňského roku. Podle průzkumu provedeného počátkem března je s naší současnou politickou situací spokojeno jen 14 % občanů, takřka výhradně stoupenců stran vládní koalice.

V našem současném politickém dění se vyzná asi třetina lidí. Tato hodnota je vcelku stabilní a závisí především na vzdělání a celkovém rozhledu respondentů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

Období před dlouho odkládanými volbami do poslanecké sněmovny bylo poznamenáno velmi hlubokou nespokojeností obyvatelstva. Tato nespokojenost nebyla orientována proti vládě (úřednický kabinet se těšil naopak relativně vysoké důvěře obyvatel), ale proti politickým stranám, mnoho měsíců se vzájemně napadajícím v „nekonečné“ předvolební kampani.

Současná situace však není o mnoho lepší. S naší politickou situací je spokojeno jen 14 % lidí, prakticky všichni nikoli jednoznačně. Vysoký je naopak podíl „určitě nespokojených“ – tvoří bezmála polovinu populace, zatímco v lednu jich bylo pouze 32 %.

„Jste Vy osobně spokojen(a) s naší současnou politickou situací?“

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace