Naše zjištění
17. 2. 2009

Spokojenost občanů s politickou situací a s prací vlády, parlamentu a prezidenta republiky

Dlouhodobě je veřejností nejlépe vnímána práce prezidenta republiky (59 % je s jeho prací v uplynulém měsíci spokojeno). Vnitropolitickou situaci hodnotí příznivě pětina občanů (21 %), s prací parlamentu je spokojena skoro třetina lidí (32 %) a s prací vlády téměř dvě pětiny lidí (38 %). Vyšší míru spokojenosti vyjadřují především pravicově orientovaní občané, sympatizanti ODS a lidé s dobrým materiálním zázemím.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 02/2009

SPOKOJENOST VEŘEJNOSTI S PRACÍ VLÁDY SE VÝRAZNĚ ZVÝŠILA.

Dlouhodobě je veřejností nejlépe vnímána práce prezidenta republiky (59 % je s jeho prací v uplynulém měsíci spokojeno). Vnitropolitickou situaci hodnotí příznivě pětina občanů (21 %), s prací parlamentu je spokojena skoro třetina lidí (32 %) a s prací vlády téměř dvě pětiny lidí (38 %). Vyšší míru spokojenosti vyjadřují především pravicově orientovaní občané, sympatizanti ODS a lidé s dobrým materiálním zázemím. Nárůst spokojenosti se projevil u všech tří sledovaných ústavních institucí, přičemž nejvýrazněji stoupl podíl lidí spokojených s prací vlády (o devět procentních bodů). Pouze dvakrát od ledna 2007, kdy byla Topolánkova vláda jmenována, dosáhla její práce tak vysokého hodnocení veřejností.

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 31. 1. – 6. 2. 2009 na rozsáhlém souboru 1263 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Názory lidí na práci nejvyšších ústavních orgánů úzce souvisí s tím, jak jsou spokojeni s politickou situací v naší zemi. Míra této spokojenosti je podle výzkumů STEM dlouhodobě nízká a na začátku února 2009 byla s vnitropolitickou situací spokojena jen pětina občanů.

Pramen: STEM, Trendy 02/2009, 1263 respondentů starších 18 let

Tradičně spokojenější s tím, co se děje na vnitropolitické scéně, jsou lidé dobře materiálně zajištění. Současná vnitropolitická situace naopak neuspokojuje důchodce (82 % s ní vyjádřilo nespokojenost) a nezaměstnané (88 %). Nejvýrazněji však diferencuje hodnocení vnitropolitické situace politická orientace lidí a jejich sympatie k politickým stranám. Podstatně spokojenější jsou pravicově orientovaní občané (45 %), zejména pak stoupenci ODS, mezi nimiž vyjadřuje spokojenost téměř polovina sympatizantů této strany (48 %). Mezi příznivci ostatních parlamentních stran je spokojených s domácí politickou situací výrazně méně, a to i mezi stoupenci dalších koaličních strana (KDU-ČSL 15 % a Strany zelených 22 %).

Pokud jde o hodnocení práce tří nejvyšších státních institucí – vlády, parlamentu a prezidenta – pak nejlépe je hodnocen prezident republiky, s jehož prací byly spokojeny necelé dvě třetiny lidí (59 %). Práci vlády v průběhu ledna ocenila kladně více než třetina lidí (38 %) a s prací parlamentu za stejné období byla spokojena téměř třetina občanů (32 %).

„Jak podle Vašeho názoru pracoval(a) poslední měsíc:“

Pramen: STEM, Trendy 02/2009, 1263 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, spokojenost