Naše zjištění
26. 1. 2009

Spokojenost občanů ČR s členstvím země v EU v období počátku našeho evropského předsednictví

Evropany se cítí být 76 % Čechů, především mladších, vzdělanějších, dobře situovaných a pravicově zaměřených. Dvě třetiny lidí vyjadřují spokojenost s členstvím v Evropské unii, avšak jen polovina občanů je přesvědčena o naší schopnosti hrát v ní aktivní roli. Nespokojenost a pochybnosti v tomto ohledu vyjadřují především příznivci KSČM.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2009

ČEŠI SE VĚTŠINOU CÍTÍ BÝT EVROPANY.

ZAČÁTEK NAŠEHO PŘEDSEDNICTVÍ ZNAMENÁ ZVÝŠENÍ SPOKOJENOSTI S ČLENSTVÍM V EU I POSÍLENÍ PŘESVĚDČENÍ O NAŠÍ SCHOPNOSTI V EU HÁJIT SVÉ STANOVISKO.

Evropany se cítí být 76 % Čechů, především mladších, vzdělanějších, dobře situovaných a pravicově zaměřených. Dvě třetiny lidí vyjadřují spokojenost s členstvím v Evropské unii, avšak jen polovina občanů je přesvědčena o naší schopnosti hrát v ní aktivní roli. Nespokojenost a pochybnosti v tomto ohledu vyjadřují především příznivci KSČM. V době začátku našeho předsednictví se zvýšila celková spokojenost lidí s naším členstvím (z 58 % v únoru 2008 na aktuálních 66 %) a o devět procentních bodů rovněž stouplo zastoupení těch, kteří si myslí, že se v EU chováme aktivně.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-9. ledna 2009. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

Většina Čechů (76 %) nepochybuje o tom, že jsme integrální součástí Evropy, a cítí se být Evropany. Necelá třetina lidí – především těch mladších, vzdělanějších, dobře situovaných a pravicově zaměřených – je o tom přesvědčena naprosto jednoznačně. Méně často cítí svou sounáležitost s Evropou lidé nad 60 let, lidé s nižším stupněm vzdělání, dále ti, jejichž materiální situace není dobrá, a také občané, kteří se svými politickými názory a stranickými sympatiemi řadí k levici.

„Cítíte Vy osobně sounáležitost s Evropou, cítíte se být Evropanem?“

Pramen: STEM, Trendy 01/2009, 1258 respondentů starších 18 let

Pocity evropanství tedy ovlivňuje především věk a životní standard lidí. Zjistili jsme také, že pocity evropanství jsou poněkud silnější mezi muži než mezi ženami (79 % kladných odpovědí ku 73 %). Je však zřejmé, že sounáležitost s Evropou je Čechy vnímána především jako politická otázka, protože pocity lidí se nejvýrazněji liší podle sympatií k politickým stranám.

Nejčastěji se Evropany cítí být stoupenci Strany zelených (88 %) a ODS (83 %). Mezi sympatizanty další koaliční strany KDU-ČSL jsou pocity evropanství o něco méně časté (70 %). Mezi příznivci ČSSD se k evropanství přihlásilo 74 % lidí. Nejméně často se Evropany cítí být přívrženci KSČM, ale i mezi nimi je sounáležitost s Evropou většinová (64 %).

Evropanství souvisí s názory lidí na Evropskou unii a s pocitem spokojenosti s naším členstvím v Evropské unii. Aktuální výsledky výzkumu ukazují, že s členstvím ČR v EU jsou spokojeny dvě třetiny Čechů, i když většina z nich vyjadřuje své uspokojení opatrně – 51 % lidí uvedlo, že je „spíše“ spokojeno.

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“

Pramen: STEM, Trendy 01/2009, 1258 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, předsednictví