Naše zjištění
31. 5. 2012

Spokojenost Čechů s členstvím v EU

V současné době jsou s členstvím České republiky v Evropské unii spokojeny dvě pětiny občanů (41 %), což je v porovnání s předchozími lety výrazně méně. Pokud by se zcela hypoteticky u nás konalo znovu referendum o vstupu do EU, pro vstup by hlasovala necelá polovina obyvatel (43 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012

VYDÁNO DNE 31. 5. 2012

LIDÍ SPOKOJENÝCH S NAŠÍM ČLENSTVÍM V EU UBÝVÁ

V současné době jsou s členstvím České republiky v Evropské unii spokojeny dvě pětiny občanů (41 %), což je v porovnání s předchozími lety výrazně méně. Pokud by se zcela hypoteticky u nás konalo znovu referendum o vstupu do EU, pro vstup by hlasovala necelá polovina obyvatel (43 %). Téměř tříčtvrtinová většina občanů se domnívá, že naše republika není schopna hrát v EU aktivní roli.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. dubna 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

STEM se problematikou názorů české veřejnosti na Evropskou unii zabývá dlouhodobě, sledoval podrobně vývoj postojů českých občanů před vstupem do EU a věnuje se tomuto tématu i nadále. Podle posledního výzkumu jsou nyní s naším členstvím v EU spokojeny pouze dvě pětiny občanů (41 %). Lidí určitě nespokojených je téměř třikrát více než lidí rozhodně spokojených.

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“

Pramen: STEM, Trendy 04/2012, 1084 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
Evropská unie, spokojenost