Naše zjištění
8. 12. 2010

Sounáležitost Čechů s Evropou a s Evropskou unií

Skoro čtyři pětiny lidí jsou pyšné na to, že jsou českými občany, a zhruba tři čtvrtiny Čechů cítí sounáležitost s Evropou. Tyto dva pocity nejdou proti sobě, naopak je mezi nimi silná pozitivní korelace. Pokud by se konalo opakované referendum o vstupu do Evropské unie, dopadlo by při stoprocentní účasti opět ve prospěch vstupu, pro by hlasovalo skoro 60 % osob.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010

 

VYDÁNO DNE 8.12.2010

 


VĚTŠINA ČECHŮ CÍTÍ SOUNÁLEŽITOST S EVROPOU, MOŽNOST OBČANSTVÍ EVROPSKÉ UNIE VŠAK NEMÁ VĚTŠINOVOU PODPORU

 


Skoro čtyři pětiny lidí jsou pyšné na to, že jsou českými občany, a zhruba tři čtvrtiny Čechů cítí sounáležitost s Evropou. Tyto dva pocity nejdou proti sobě, naopak je mezi nimi silná pozitivní korelace.

 

Pokud by se konalo opakované referendum o vstupu do Evropské unie, dopadlo by při stoprocentní účasti opět ve prospěch vstupu, pro by hlasovalo skoro 60 % osob. Hypotetickou nabídku dvojího občanství, českého a evropského, by využila menšina občanů (42 %).

 


Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. 11. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1255 respondentů.

 


Do jaké míry se naši občané identifikují s Evropou?


STEM se pravidelně lidí ptá, zda cítí sounáležitost s Evropou, zda se cítí být Evropany. Kladně odpovídají zhruba tři čtvrtiny respondentů, čtvrtina lidí své evropanství vyjadřuje jednoznačně.


„Cítíte Vy osobně sounáležitost s Evropou, cítíte se být Evropanem?“

 Pramen: STEM, Trendy 11/2010, 1255 respondentů starších 18 let

 Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, vztah k jiným zemím