Naše zjištění
15. 11. 2001

Současný režim hájí i mnoho lidí, kteří nejsou spokojeni s vnitropolitickou situací

V celém období existence samostatného českého státu u nás žije zhruba pětina lidí, kteří hodnotí současný a předlistopadový režim jako stejné. Podíl občanů, kteří s polistopadovým vývojem zásadně nesouhlasí a považují minulý režim za lepší než současný, přibývalo až do přelomu let 1997/1998 (až na 35 %) a až do poloviny roku 2000 jich bylo více než 30 %.

Informace z výzkumu Trendy 11/2001

Současný režim hájí i mnoho lidí, kteří nejsou spokojeni s vnitropolitickou situací

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5.-11. listopadu 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1608 občanů.

Na otázku, zda současný režim je lepší než ten, který zde byl před rokem 1989,  se STEM ptá dvěma trochu odlišnými otázkami („Má současné zřízení ve srovnání se zřízením před rokem 1989 více předností / jsou stejné / více nedostatků?“ a „Je současný režim lepší, stejný, nebo horší než ten předcházející, tj. před listopadem 1989?“), které však lidem splývají a lze je tedy hodnotit společně.

Časová řada od roku 1992 ukazuje, že v celém období existence samostatného českého státu u nás žije zhruba pětina lidí, kteří hodnotí současný a předlistopadový režim jako stejné. Proměnlivý je podíl občanů, kteří s polistopadovým vývojem zásadně nesouhlasí a považují minulý režim za lepší než současný.  Přibývalo jich až do přelomu let 1997/1998 (až na 35 %) a až do poloviny roku 2000 jich bylo více než 30 %. Od počátku roku 2000 jich však opět začalo ubývat a v současné době tvoří asi čtvrtinu dospělé populace.

Současný režim považují za lepší především mladší lidé a občané s vyšším vzděláním (vysokou školou a maturitou). Mezi lidmi ve věku nad 60 let jako v jediné velké sociodemografické skupině převažují obhájci předlistopadových poměrů nad těmi, podle nichž je současný režim lepší než socialistický.

Na straně současného režimu jsou jednoznačně voliči pravicových stran – ODS, Unie svobody a skupina osob, kteří jako volenou stranu spontánně jmenují Čtyřkoalici. Mnohem vyrovnanější je poměr stoupenců současného a minulého režimu mezi stoupenci KDU-ČSL a ČSSD – v této charakteristice se tyto dva voličské tábory prakticky shodují. Zastánci předlistopadových poměrů je naprostá většina příznivců KSČM.

Současný režim považuje za lepší než předlistopadový plná polovina lidí, kteří nejsou spokojeni se současnou vnitropolitickou situací. Z celé populace 37 % občanů soudí, že obrat v roce 1989 byl správný, ale „nedělá se to dobře“. To ukazuje, jak velký je „potenciál nápravy“ na současné demokratické scéně.

Pramen: STEM, 1992-2001

Pramen: STEM, Trendy 11/2001, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Pramen: STEM, Trendy 11/2001

Pramen: STEM, Trendy 11/2001

Pramen: STEM, Trendy 11/2001

Pramen:  STEM, Trendy 11/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
současný a předlistopadový režim, vnitropolitická situace