Naše zjištění
9. 2. 2001

Současný a minulý režim: šance versus jistoty

V lednu 2001 označilo v této otázce současný režim za lepší 54 % lidí, podle 20 % jsou oba stejné a 26 % lidí si myslí, že lepší byl režim před rokem 1989. Naprostá většina lidí uznává, že současný režim je lepší než předlistopadový v nabídce a kvalitě služeb a zboží a že poskytuje více svobody.

Informace z výzkumu Trendy 1/2001

Současný a minulý režim: šance versus jistoty

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-10. ledna 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1660 občanů.

STEM pravidelně vyzývá občany, aby porovnali současný a předlistopadový režim celkově („Když vezmete všechno dohromady a srovnáte minulý a současný režim, řekl byste, že současný režim je lepší, stejný, nebo horší než ten předcházející, tj. před listopadem 1989?“). V lednu 2001 označilo v této otázce současný režim za lepší 54 % lidí, podle 20 % jsou oba stejné a 26 % lidí si myslí, že lepší byl režim před rokem 1989. Toto celkové porovnání ovšem neprozrazuje, jak lidé hodnotí současný a minulý režim v různých oblastech života. V porovnání s průzkumem z června 2000 (bylo možné jen v 8 oblastech) nedošlo téměř ke změnám s jedinou výjimkou – současný režim si polepšil v hodnocení životní úrovně.

Prohlédneme-li si graf na následující straně, je zřejmé, že naprostá většina lidí uznává, že současný režim je lepší než předlistopadový v nabídce a kvalitě služeb a zboží a že poskytuje více svobody. Tento fakt oceňuje i většina lidí, podle nichž je celkově demokratický režim horší než ten, který zde byl před rokem 1989. Příznivě pro současný režim vyznívá i srovnání perspektiv pro příští generaci a možností využít svých schopností a být za ně oceněn. Jen mírně se podle mínění veřejnosti zlepšila životní úroveň (i když v této oblasti je znatelný obrat k lepšímu) a kvalita a dostupnost vzdělání a stejná je situace ve zdravotnictví a možnostech dovolat se práva soudní cestou.

Naopak sociální jistoty, pořádek ve společnosti a morálka jsou podle výrazné většiny občanů nyní horší, než byly před rokem 1989. Ve všech těchto oblastech uznávají poměry před rokem 1989 za lepší než současné i lidé, kteří celkově dávají současnému režimu přednost před režimem předlistopadovým, a stejně tak konstatují zhoršení i jinak velmi pozitivně naladěné skupiny populace, jako jsou osoby s vysokoškolským vzděláním, stoupenci ODS nebo mladí lidé ve věku do 29 let.

Pramen: STEM, Trendy 1/2001

„Pokuste se z různých stránek srovnat současný režim s režimem,

který byl u nás před listopadem 1989.

Ve kterém režimu byly pro lidi jako jste Vy lepší podmínky v následujících oblastech?“

(Lepší před 1989 / asi tak stejné / lepší podmínky nyní v %)

  00/06 01/01
     
Nabídka zboží a služeb 4/9/87 4/7/89
Kvalita zboží a služeb 9/31/60 7/23/70
Pocit skutečné svobody 6/28/66
Životní perspektivy pro děti 24/22/54
Možnost dobře strávit volný čas 13/42/45
Ocenění schopností a výkonnosti 15/42/43
Možnost ovlivňovat veřejné dění 12/49/39 10/50/40
Možnost uplatnit se ve své profesi 32/30/38 28/32/40
Životní úroveň 33/33/34 29/32/39
Kvalita vzdělání a jeho dostupnost 24/41/35
Stejné příležitosti pro všechny 26/43/31
Péče, kterou věnují lékaři pacientům 22/54/24
     
Možnost dovolat se práva u soudu 22/60/18 21/61/18
Možnost věnovat se rodině 30/56/14 29/56/15
Poctivost, neúplatnost 24/71/5
Úroveň morálky ve společnosti 42/49/9
Pořádek ve společnosti 51/39/10
Sociální jistoty 64/25/11 64/27/9

Pramen: STEM, Trendy 2000-2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, morálka, současný a předlistopadový režim, životní úroveň