Naše zjištění
10. 7. 2001

Současný a minulý režim: šance a svobody versus jistoty a klid

V současné době (duben a shodně červen 2001) označilo v této otázce současný režim za lepší 55 % lidí, podle 21 % jsou oba stejné a 24 % lidí si myslí, že lepší byl režim před rokem 1989.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Současný a minulý režim: šance a svobody versus jistoty a klid

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

STEM pravidelně oslovuje občany, aby porovnali současný a předlistopadový režim celkově, a to dvěma formálně poněkud odlišnými, ale veřejností shodně interpretovanými otázkami („Má současné zřízení ve srovnání se zřízením před rokem 1989 více předností / nedostatků / jsou oba stejné?“ a „Je současný režim lepší, stejný, nebo horší než ten předcházející, tj. před listopadem 1989?“). V současné době (duben a shodně červen 2001) označilo v této otázce současný režim za lepší 55 % lidí, podle 21 % jsou oba stejné a 24 % lidí si myslí, že lepší byl režim před rokem 1989. Toto celkové porovnání ovšem neprozrazuje, jak lidé hodnotí současný a minulý režim v různých oblastech života.

Prohlédneme-li si graf na následující straně, je zřejmé, že naprostá většina lidí uznává, že současný režim je lepší než předlistopadový v nabídce a kvalitě služeb a zboží, v tom, že umožňuje cestování po světě a že poskytuje obecně více svobody. Tyto přednosti oceňuje i většina lidí, podle nichž je celkově demokratický režim horší než ten, který zde byl před rokem 1989. Příznivě pro současný režim vyznívá i srovnání možností využít svých schopností. Jen mírně se podle mínění veřejnosti zlepšila životní úroveň a nevalnou, vyrovnanou bilanci má dostupnost práva.

Naopak sociální jistoty, poctivost a morálka jsou podle výrazné většiny občanů nyní horší, než byly před rokem 1989. Ve všech těchto oblastech uznávají poměry před rokem 1989 za lepší než současné i lidé, kteří celkově dávají současnému režimu přednost před režimem předlistopadovým, a stejně tak konstatují zhoršení i jinak velmi pozitivně naladěné skupiny populace, jako jsou osoby s vysokoškolským vzděláním, stoupenci ODS nebo mladí lidé ve věku do 29 let. Současný režim je hodnocen poněkud hůře i z hlediska volného času, napětí a stresu. To však není hodnocení režimu, ale do značné míry změn, které přináší civilizace.

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

„Pokuste se z různých stránek srovnat současný režim s režimem,

který byl u nás před listopadem 1989.

Ve kterém režimu byly pro lidi jako jste Vy lepší podmínky v následujících oblastech?“

(Lepší podmínky před rokem 1989 / asi tak stejné / lepší podmínky nyní v %)

  00/06 01/01 01/06
       
Nabídka zboží a služeb 4/9/87 4/7/89 4/9/87
Dostupnost cest do zahraničí 6/11/83 5/11/84
Kvalita zboží a služeb 9/31/60 7/23/70 11/27/62
Pocit svobody 6/28/66 6/30/64
Životní perspektivy pro děti 24/22/54
Možnost dobře strávit volný čas 13/42/45
Ocenění schopností a výkonnosti 15/42/43
Možnost ovlivňovat veřejné dění 12/49/39 10/50/40 10/50/40
Možnost uplatnit se ve své profesi 32/30/38 28/32/40 26/31/43
Životní úroveň 33/33/34 29/32/39 28/33/39
Kvalita vzdělání a jeho dostupnost 24/41/35
Stejné příležitosti pro všechny 26/43/31
Péče, kterou věnují lékaři pacientům 22/54/24
       
Možnost dovolat se práva u soudu 22/60/18 21/61/18 20/60/20
Styky s přáteli a známými 16/69/15
Rozsah volného času pro osobní zájmy 35/44/16 32/50/18
Možnost věnovat se rodině 30/56/14 29/56/15 32/54/14
Životní napětí a stres 41/43/16
Poctivost, neúplatnost 24/71/5  
Úroveň morálky ve společnosti 42/49/9  
Poctivost a morálka 37/57/6
Pořádek ve společnosti 51/39/10  
Sociální jistoty 64/25/11 64/27/9 60/29/11

Pramen: STEM, Trendy 2000-2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, současný a předlistopadový režim, svoboda, životní úroveň