Naše zjištění
9. 2. 2009

Současné politické špičky jsou schopnější a lépe odborně vybavené než jejich komunističtí předchůdci

Názor, že současní vedoucí politici jsou na vyšší odborné úrovni a schopnější než čelní komunističtí funkcionáři, zastává 56 % občanů. Podle tří čtvrtin občanů (75 %) však nejsou dnešní čelní politici čestnější a poctivější, a ještě o něco více je občanů (82 %), kteří se nedomnívají, že mají méně výhod, než měli politici před rokem 1989.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2009

SOUČASNÉ POLITICKÉ ŠPIČKY JSOU SCHOPNĚJŠÍ A LÉPE ODBORNĚ VYBAVENÉ NEŽ JEJICH KOMUNISTIČTÍ PŘEDCHŮDCI.

VE SROVNÁNÍ S NIMI ALE NEMAJÍ PODLE OBČANŮ LEPŠÍ MORÁLKU A MÉNĚ VÝHOD.

Názor, že současní vedoucí politici jsou na vyšší odborné úrovni a schopnější než čelní komunističtí funkcionáři, zastává 56 % občanů. Podle tří čtvrtin občanů (75 %) však nejsou dnešní čelní politici čestnější a poctivější, a ještě o něco více  je občanů (82 %), kteří se nedomnívají, že mají méně výhod, než měli politici před rokem 1989. Naprostá většina (83 %) lidí má za to, že vrcholní politici nedbají dostatečně na veřejné mínění.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 9. ledna 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

Společnost STEM se občanů opakovaně už od první poloviny 90. let ptá na jejich názor na současné vrcholné české politiky v porovnání s představiteli minulého režimu. Z výsledků vyplývá, že veřejnost je k dnešním politickým představitelům poměrně kritická. Jen mírně převažuje (56 %) mínění, že jsou na vyšší odborné úrovni a schopnější než čelní funkcionáři komunistického režimu. Srovnání z hlediska morální úrovně a z hlediska výsad a privilegií, jimiž disponují, dopadá pro současné politiky ještě kritičtěji. Tři čtvrtiny občanů si nemyslí, že jsou čestnější a poctivější, a ještě o něco více (82 %) je těch, kteří se nedomnívají, že mají méně výhod, než měli politici před rokem 1989. V této souvislosti je třeba výslovně upozornit, že záporné odpovědi nemusí znamenat, že současní politici jsou horší než předlistopadoví; znamenají jen, že nejsou z daného hlediska lepší! Výzkum rovněž zjistil, že jen 17 % lidí má za to, že vrcholní politici dbají ve svém rozhodování na veřejné mínění, na názory lidí.

Pramen: STEM, Trendy 2009/1,  1258 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politici, režim