Naše zjištění
27. 10. 2010

Současná hospodářská situace v zemi a hodnocení životní úrovně domácnosti

Naprostá většina obyvatel ČR hodnotí současnou hospodářskou situaci v naší zemi jako špatnou. Výrazně narůstají obavy z ekonomického vývoje. V kontextu překonávání globální hospodářské krize je to pochopitelné. Přesto většina Čechů označila v říjnovém průzkumu STEM životní úroveň své domácnosti za spíše nebo velmi dobrou (61 %). V dlouhodobém srovnání je to hodnota nadprůměrná.

PŘES OBTÍŽNOU HOSPODÁŘSKOU SITUACI JE ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ DOBRÁ

Naprostá většina obyvatel ČR hodnotí současnou hospodářskou situaci v naší zemi jako špatnou. Výrazně narůstají obavy z ekonomického vývoje. V kontextu překonávání globální hospodářské krize je to pochopitelné. Přesto většina Čechů označila v říjnovém průzkumu STEM životní úroveň své domácnosti za spíše nebo velmi dobrou (61 %). V dlouhodobém srovnání je to hodnota nadprůměrná. Jasná tendence nárůstu životní úrovně od roku 2004 se však zastavila a lidé jsou i v hodnocení své současné životní úrovně obezřetní.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 9. 10. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

Zhruba tři pětiny lidí označily v říjnovém průzkumu současnou životní úroveň své domácnosti za velmi dobrou nebo spíše dobrou. Krajní varianty (velmi dobrá, velmi špatná) jsou tradičně užívány zřídka, pozitivní hodnocení však v aktuálním průzkumu zřetelně převažuje.

„Celkově považujete současnou životní úroveň své domácnosti za:“

Pramen: STEM, Trendy 10/2010, 1244 respondentů starších 18 let

V dlouhodobém vývoji patří nyní zjištěný podíl lidí, kteří hodnotí životní úrovně vlastní domácnosti jako dobrou, k nadprůměrným. V uplynulých dvaceti letech jsme zaznamenali dvě období růstu subjektivně pociťované životní úrovně. První období bylo spojeno s polistopadovým vývojem až do krize roku 1997. Následovalo období relativní stagnace. Novodobý trend růstu životní úrovně jsme zaznamenávali od roku 2004 až do začátku globální krize. Od té doby nedošlo k výraznějšímu poklesu a zdá se, že dopady hospodářského poklesu do životní úrovně zatím nejsou nikterak dramatické.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace