Naše zjištění
11. 1. 2011

Sociální nerovnosti a rovnosti šancí v naší společnosti

Téměř 90 % občanů se domnívá, že za poslední desetiletí se zvětšily rozdíly mezi lidmi ve společnosti. Většina veřejnosti však pochybuje o tom, že zvětšování rozdílů je spravedlivé a že největší šance u nás mají lidé šikovní, schopní a pracovití.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2010

VYDÁNO DNE 11.1.2011

 

VĚTŠINA OBČANŮ SI MYSLÍ, ŽE ROZDÍLY MEZI LIDMI SE ZVĚTŠUJÍ, OVŠEM NEDOCHÁZÍ K TOMU SPRAVEDLIVÝM ZPŮSOBEM 

 

Téměř 90 % občanů se domnívá, že za poslední desetiletí se zvětšily rozdíly mezi lidmi ve společnosti. Většina veřejnosti však pochybuje o tom, že zvětšování rozdílů je spravedlivé a že největší šance u nás mají lidé šikovní, schopní a pracovití. Čtyři pětiny lidí jsou dokonce přesvědčeny, že lidé u nás dnes dosahují bohatství především nepoctivou cestou a využívají při tom spíše svých konexí a známostí než svých schopností. Tři čtvrtiny občanů podporují názor, že rozdíly v příjmech mezi lidmi by se měly zmenšit a dvě třetiny veřejnosti by pomocí vyšších daní přerozdělovaly příjmy ekonomicky úspěšnějších ve prospěch méně úspěšných.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 11.-6. 12. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1223 respondentů. 

 

Ke společnosti v období transformace patří prudké mobilitní procesy a zvětšování sociálních nerovností. Již v polovině 90. let česká veřejnost jednoznačně konstatovala, že rozdíly mezi lidmi v naší společnosti se zvětšily. Podle aktuálního výzkumu z prosince 2010 tento proces podle mínění výrazné většiny občanů pokračuje.

 

„Myslíte si, že se za posledních deset let zvětšily rozdíly mezi lidmi v naší společnosti?“ (v %) 

Pramen: STEM, Vztahy ve společnosti 1996, Trendy 1997-2010

 

Optimistická očekávání spojená se zvětšováním sociálních distancí (schopným bude dána možnost polepšit si a méně schopní zůstanou na svém) však podle názoru obyvatel České republiky zůstala nenaplněna. V populaci spíše převažuje mínění, že zvětšování sociální nerovnosti je špatná věc. Výsledky výzkumů STEM přitom naznačují, že nevoli veřejného mínění nevyvolává jen samotný fakt zvětšování sociálních rozdílů, občanům vadí především nerovnost šancí. To, že se někdo stane úspěšným a jiný nikoli, je podle mínění veřejnosti dáno nespravedlivými okolnostmi.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
sociální jistoty