Naše zjištění
5. 8. 2002

Sociální jistoty, ekonomika, evropská integrace – hlavní témata voleb

Žebříček důležitosti témat letošní volební kampaně potvrzuje, jak významnými tématy byly otázky sociálních jistot, ekonomického rozvoje i jeho odvrácené stránky (korupce státních úředníků) a jak vzrostl význam integrace naší země do Evropské unie. Každá skupina voličů akcentovala ty stránky života společnosti, které ji přirozeně nejvíce v každodenním životě zajímají.

Informace z výzkumu Trendy 6/2002

Sociální jistoty, ekonomika, evropská integrace – hlavní témata voleb

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 19.-24. června 2002, tedy krátce po volbách do Poslanecké sněmovny. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1609 občanů.

Která témata dominovala v nedávné volební kampani? Změnilo se něco v porovnání s minulými volbami?

Žebříček hodnocení jednotlivých témat je ovlivněn samozřejmě tím, že dvě témata, zdravotnictví a částečně i bezpečnost občanů, mají „mimořádnou“ prioritu danou svou důležitostí pro samotnou existenci člověka. Jsou proto značně v popředí, přestože rozhodně ústředním námětem předvolební kampaně nebyla.

Žebříček ovšem jinak potvrzuje, jak významnými tématy byly letos otázky sociálních jistot, ekonomického rozvoje i jeho odvrácené stránky (korupce státních úředníků), jak vzrostl význam integrace naší země do Evropské unie, a jak na druhé straně byly okrajovými tématy Benešovy dekrety, česko-německé vztahy či otázky národnostních menšin.

Další grafy ilustrují, jak se lišilo hodnocení voličů čtyř nejsilnějších stran. Každá skupina voličů akcentovala ty stránky života společnosti, které ji přirozeně nejvíce v každodenním životě zajímají. Pro voliče ODS byly ústředním tématem daně, vstup do Evropské unie a rozvoj ekonomiky, pro stoupence stran Koalice evropská integrace (ale i sociální jistoty), pro voliče ČSSD a KSČM sociální jistoty. Voliči KSČM jsou specifičtí i tím, že přece jen poněkud větší důraz dávají na naše (negativně vnímané) vztahy s Německem a naopak je nezajímá (opět negativně vnímaný) vstup naší země do Evropské unie.

Obecně, napříč politickými stranami jsou za důležitá témata považovány (vedle bezpečnosti občanů a zdravotnictví) také daňová problematika, bytová politika, školství i reforma důchodů, což jsou právě ty oblasti, které se bezprostředně dotýkají obyčejného života lidí. Problémy národnostních menšin a otázka financování politických stran, tak zdůrazňovaná a komentovaná před čtyřmi lety, zůstaly letos zcela na periferii zájmu.

Pramen: STEM, Trendy 5/1996, 6/1998, 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 5/1996, 6/1998, 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 5/1996, 6/1998, 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 5/1996, 6/1998, 6/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
ekonomická situace, sociální jistoty, volby