Naše zjištění
16. 9. 2010

Snížení objemu mezd státních zaměstnanců na rok 2011

Záměr vlády snížit v roce 2011 celkový objem mezd státních zaměstnanců o 10 % schvalují téměř dvě třetiny občanů (61 %). Poněkud častěji se lidé přiklánějí k tomu, aby se úspory dosáhlo snížením počtu pracovníků než snížením platů (57 % : 43 %). Pokud by se snižovaly platy, veřejnost by souhlasila zejména v případě pracovníků justice, zaměstnanců státní správy a vojáků.

INFORMACE Z BLESKOVÉHO VÝZKUMU STEM

VYDÁNO DNE  15. 9. 2010

ČESKÁ VEŘEJNOST PŘEVÁŽNĚ SOUHLASÍ SE ZÁMĚREM SNÍŽIT OBJEM MEZD STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ. NEMĚLO BY SE TO VŠAK DOTKNOUT PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ.

Záměr vlády snížit v roce 2011 celkový objem mezd státních zaměstnanců o 10 % schvalují téměř dvě třetiny občanů (61 %). Poněkud častěji se lidé přiklánějí k tomu, aby se úspory dosáhlo snížením počtu pracovníků než snížením platů (57 % : 43 %). Pokud by se snižovaly platy, veřejnost by souhlasila zejména v případě pracovníků justice, zaměstnanců státní správy a vojáků. Nesouhlas se snižováním platů naopak jasně převažuje u pracovníků ve školství a zejména pracovníků ve zdravotnictví.

 

Citované výsledky pocházejí z bleskového výzkumu STEM provedeného pro stranu Věci veřejné  na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 9. – 10. září 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 679 respondentů.

Souhlas se záměrem vlády snížit v roce 2011 celkový objem mezd státních zaměstnanců o deset procent vyjadřují téměř dvě třetiny (61 %) občanů naší republiky. Oproti tomu nesouhlas projevuje 39 % občanů.

„Vláda v rámci úsporných opatření prosazuje pro rok 2011
snížení celkového objemu mezd státních zaměstnanců o 10 %.
Souhlasíte Vy osobně s tímto vládním záměrem?“

Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  9.-10. 9. 2010, 679 respondentů starších 18 let

Se snížením objemu mezd státních zaměstnanců častěji souhlasí muži (66 % kladných odpovědí) než ženy (57 %). Výrazně se záměrem vlády souhlasí občané s vysokoškolským vzděláním (72 %), věk nehraje významnou roli. Celkový souhlas  prochází napříč různými skupinami obyvatelstva.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
ekonomická situace, instituce