Naše zjištění
21. 12. 2010

Snaha a schopnost vlády výrazně snížit korupci v naší zemi

Za jeden z největších problémů naší země považuje 88 % lidí korupci.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2010

VYDÁNO DNE 21. 12. 2010

DOKÁŽE VLÁDA PETRA NEČASE SNÍŽIT MÍRU KORUPCE V ČR?

Za jeden z největších problémů naší země považuje 88 % lidí korupci. Většina veřejnosti (66 %) si ale ještě před vypuknutím „kauzy Drobil“ myslela, že vláda Petra Nečase se nesnaží vyřešit velké případy tunelování, rozkrádání a korupce. Naprostá většina občanů (74 %) ani nevěřila, že by se vládě Petra Nečase podařilo míru korupce výrazněji snížit. Pokrok při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce registruje 29 % Čechů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1223 respondentů.

Korupci považuje za jeden z největších problémů naší země 88 % Čechů, určitě je o tom přesvědčena nadpoloviční většina dotázaných (57 %). [1]

„Považujete Vy osobně za jeden z největších problémů naší země korupci?"

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 1223 respondentů starších 18 let

Tento názor sdílejí v obdobné míře občané různého věku, pohlaví a vzdělání. Korupci za jeden z největších problémů naší země relativně nejčastěji považují příznivci KSČM (celkem 91 % kladných odpovědí, v tom 70 % „určitě ano“) a nejméně pak sympatizanti ODS (85 %, v tom 46 % „určitě ano“). U sympatizantů všech parlamentních stran nicméně jasně převažuje souhlas.


[1] O tomto výsledku STEM už informoval ve své tiskové informaci vydané dne 20. 12. 2010, na niž tato tisková zpráva obsahově navazuje.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce, vláda