Snaha a schopnost vlády výrazně snížit korupci v naší zemi

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2010

VYDÁNO DNE 21. 12. 2010

DOKÁŽE VLÁDA PETRA NEČASE SNÍŽIT MÍRU KORUPCE V ČR?

Za jeden z největších problémů naší země považuje 88 % lidí korupci. Většina veřejnosti (66 %) si ale ještě před vypuknutím „kauzy Drobil“ myslela, že vláda Petra Nečase se nesnaží vyřešit velké případy tunelování, rozkrádání a korupce. Naprostá většina občanů (74 %) ani nevěřila, že by se vládě Petra Nečase podařilo míru korupce výrazněji snížit. Pokrok při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce registruje 29 % Čechů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1223 respondentů.

Korupci považuje za jeden z největších problémů naší země 88 % Čechů, určitě je o tom přesvědčena nadpoloviční většina dotázaných (57 %). [1]

„Považujete Vy osobně za jeden z největších problémů naší země korupci?"

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 1223 respondentů starších 18 let

Tento názor sdílejí v obdobné míře občané různého věku, pohlaví a vzdělání. Korupci za jeden z největších problémů naší země relativně nejčastěji považují příznivci KSČM (celkem 91 % kladných odpovědí, v tom 70 % „určitě ano“) a nejméně pak sympatizanti ODS (85 %, v tom 46 % „určitě ano“). U sympatizantů všech parlamentních stran nicméně jasně převažuje souhlas.[1] O tomto výsledku STEM už informoval ve své tiskové informaci vydané dne 20. 12. 2010, na niž tato tisková zpráva obsahově navazuje.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text