Naše zjištění
5. 1. 2012

Směřování vývoje situace v ČR.

Polovina občanů České republiky se v prosinci 2011 domnívala, že se situace u nás vyvíjí špatným směrem, pouze desetina byla mínění opačného. Podle zbylých 40 % vývoj „nesměřuje nikam“. Pesimistický pohled na vývoj situace se přitom dosud neprojevuje v případném poklesu zájmu lidí o politiku – o politické dění se zajímá stabilně přes 40 % lidí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 5. 1. 2012

ČESKÁ VEŘEJNOST HODNOTÍ VÝVOJ SITUACE V ČR
ZNAČNĚ PESIMISTICKY

Polovina občanů České republiky se v prosinci 2011 domnívala, že se situace u nás vyvíjí špatným směrem, pouze desetina byla mínění opačného. Podle zbylých 40 % vývoj „nesměřuje nikam“. Pesimistický pohled na vývoj situace se přitom dosud neprojevuje v případném poklesu zájmu lidí o politiku – o politické dění se zajímá stabilně přes 40 % lidí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. až 9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Vývoj situace v České republice sledují její občané se stále rostoucí skepsí. Na počátku prosince 2011 se podle pouhé desetiny lidí vyvíjí situace správným směrem, podle poloviny jde situace u nás směrem špatným a 40 % zbylých respondentů prosincového průzkumu uvedlo, že situace „nesměřuje nikam“.

Pramen: STEM, Trendy 12/2011, 1227 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, vývoj společnosti