Naše zjištění
29. 12. 2008

Směřování společnosti

V porovnání s výsledky ze září 2008 se zvýšil podíl lidí zastávajících názor, že se naše společnost vyvíjí spíše správným směrem (dnes 37 %). Podíl občanů přesvědčených, že ČR „nesměřuje nikam“, se naopak snížil na historické minimum (29 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2008

VYVÍJÍ SE SITUACE V ČR VŠEOBECNĚ SPRÁVNÝM NEBO NESPRÁVNÝM SMĚREM?

V porovnání s výsledky ze září 2008 se zvýšil podíl lidí zastávajících názor, že se naše společnost vyvíjí spíše správným směrem (dnes 37 %). Podíl občanů přesvědčených, že ČR „nesměřuje nikam“, se naopak snížil na historické minimum (29 %). Počet lidí, jenž věří, že se situace v naší zemi vyvíjí správným směrem, navíc vzrůstá napříč celým sociálně demografickým a politickým spektrem (vyjma sympatizantů KSČM), a  je proto možné hovořit o celospolečenském posunu.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. 12. – 8. 12. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1282 respondentů.

Otázku na celkové směřování české společnosti pokládá STEM občanům po celou dobu existence samostatného českého státu. Časová řada ukazuje, že česká veřejnost je rozdělena na tři z dlouhodobého pohledu relativně vyrovnané skupiny. V porovnání se zářím 2008 lze však ve veřejném mínění pozorovat jistý posun. Významně nižší podíl lidí zastává názor, že česká společnost nesměřuje nikam, a více je těch, kteří jsou přesvědčeni, že směřuje správným směrem.

"Myslíte si, že se situace v ČR vyvíjí všeobecně správným
nebo nesprávným  směrem?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2008, 1282 respondentů starších 18 let

To, jak lidé hodnotí směřování naší společnosti, koresponduje s aktuálním děním. V dlouhodobé časové řadě jsou proto viditelné nejrůznější výkyvy. Přiznané chyby vlády, úsporné balíčky a „blbá nálada“ roku 1997, naděje předčasných voleb a následující rozčarování („Děkujeme, odejděte“), naděje volebního roku 2002 a pocit vzájemné soudržnosti po povodních,  vládní krize roku 2003 či nesnáze vlády na přelomu 2006/2007 – to vše naše výzkumy citlivě zaznamenaly. Zároveň se ukazuje, že naděje po sestavení vlády v roce 2007 neměla dlouhého trvání a dosavadní situace byla spíše průměrná, „šedá“. Zračilo se zde jisté rozčarování, které však neneslo radikální nesouhlas. Ke změně dochází ve čtvrtém kvartálu roku 2008, kdy značná část lidí nabývá přesvědčení, že se naše situace vyvíjí spíše správným směrem. De facto po roce (naposledy se tak stalo v listopadovém výzkumu 2007) tak poprvé znovu převažuje hodnocení pozitivní nad negativním.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
směr vývoje společnosti, vývoj společnosti