Naše zjištění
22. 9. 2008

Směřování společnosti

Česká veřejnost je v názoru na vývoj situace v naší republice rozdělena celkem rovnoměrně na tři skupiny. Část lidí (dnes 30 %) je se směrem vývoje spokojena, část lidí (dnes 35 %) nespokojena a podle ostatních (dnes 35 %) nesměřuje ČR nikam. Tato distribuce odpovědí je od počátku letošního roku prakticky neměnná.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2008

SMĚŘOVÁNÍ SITUACE V ČR: ANI DOBŘE,  ANI ŠPATNĚ

Česká veřejnost je v názoru na vývoj situace v naší republice rozdělena celkem rovnoměrně na tři skupiny. Část lidí (dnes 30 %) je se směrem vývoje spokojena, část lidí (dnes 35 %) nespokojena a podle ostatních (dnes 35 %) nesměřuje ČR nikam. Tato distribuce odpovědí je od počátku letošního roku prakticky neměnná. Situace v ČR se ubírá správným směrem především podle mladších, vzdělanějších a majetnějších lidí, starší, chudší a méně vzdělaní mají pocity opačné. Politické sympatie mají na hodnocení této situace také podstatný vliv.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. 8. – 8. 9. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1354 respondentů.

Otázku na celkové směřování české společnosti pokládá STEM občanům po celou dobu existence samostatného českého státu. Časová řada ukazuje, že česká veřejnost je rozdělena na tři z dlouhodobého pohledu takřka rovnocenné skupiny. Jedni jsou spokojeni, druzí nespokojeni a třetí mají za to, že situace v ČR nesměřuje nikam.

"Myslíte si, že se situace v ČR vyvíjí všeobecně správným
nebo nesprávným  směrem?“

Pramen: STEM, Trendy 9/2008, 1354 respondentů starších 18 let

Hodnocení lidí v této věci koresponduje s aktuálním děním, a proto jsou v dlouhodobé časové řadě viditelné nejrůznější výkyvy. Přiznané chyby vlády, úsporné balíčky a blbá nálada roku 1997, naděje předčasných voleb a následující rozčarování („Děkujeme odejděte“), naděje volebního roku 2002 a pocit vzájemné soudržnosti po povodních,  vládní krize roku 2003 či nesnáze vlády na přelomu 2006/2007 – to vše naše výzkumy citlivě zaznamenaly. Zároveň se ukazuje, že naděje po sestavení vlády v roce 2007 neměla dlouhého trvání a současná situace je spíše průměrná, „šedá“. Zračí jisté rozčarování, ale zaručeně nenese radikální nesouhlas. Optimista může hovořit o vyrovnané situaci, pesimista o stagnaci.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
spokojenost, vývoj společnosti