Naše zjištění
23. 11. 2009

Směřování situace v České republice

Po nedávném období, kdy podíl přesvědčených o správném směřování naší společnosti byl historicky nejnižší, dochází opět ke stabilizaci ve vnímání vývoje ČR. O správném směřování naší země je v současné době přesvědčeno 21 % lidí, což znamená nárůst oproti minulému šetření o sedm procentních bodů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2009

VYDÁNO DNE 23.11.2009

PROPAD SPOKOJENOSTI S VÝVOJEM SITUACE V ČR SE ZASTAVIL.

Po nedávném období, kdy podíl přesvědčených o správném směřování naší společnosti byl historicky nejnižší, dochází opět ke stabilizaci ve vnímání vývoje ČR. O správném směřování naší země je v současné době přesvědčeno 21 % lidí, což znamená nárůst oproti minulému šetření o sedm procentních bodů. I nadále nicméně převažuje názor, že naše společnost nesměřuje nikam (40 %), nebo se ubírá špatným směrem (39 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října – 9. listopadu 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1278 respondentů.

Otázku na celkové směřování české společnosti pokládá STEM občanům po celou dobu existence samostatného českého státu. Dlouhodobá řada (viz graf na str. 3) ukazuje, že česká veřejnost byla v posledních letech rozdělena na tři poměrně vyrovnané skupiny. Jedni byli spokojeni, druzí nespokojeni a třetí tvrdili, že situace „nikam nevede“. V posledním roce se však pod tíhou ekonomické recese a vnitropolitických událostí (vyslovení nedůvěry vládě) tento obraz znatelně měnil. Už od začátku roku 2009 zaznamenáváme postupný úbytek lidí přesvědčených o správném směřování naší společnosti. Tento trend v září navíc umocnila i politická krize (zrušení předčasných voleb) a ve správný směr naší společnosti v té době věřilo pouze 14 % obyvatel. Šlo o nejnižší číslo od devadesátých let dvacátého století. V posledním měsíci jsme však zaznamenali opětovný nárůst počtu lidí, kteří mají za to, že situace u nás se ubírá správným směrem. V současné době si pětina občanů myslí, že se situace v České republice vyvíjí všeobecně správným směrem, necelé dvě pětiny zastávají názor, že směr vývoje je nesprávný, a stejný podíl lidí si myslí, že nesměřuje nikam.

Pramen: STEM, Trendy 11/2009, 1278 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
směr vývoje společnosti