Naše zjištění
10. 5. 2001

Slovensko je pro nás přítel, Německo silný partner

V dubnovém průzkumu STEM hodnotili občané, jak které země nejvíce naší republice pomáhají. Dvě země v pořadí sousedských a přátelských zemí dominují: Německo a Slovensko. V případě Německa jde spíše o konstatování, že jsou mocným a ekonomicky významným sousedem, který je přínosem, ale i hrozbou. Naopak Slovensko je zemí přátelskou, spojenou s námi silnými kulturními i osobními vztahy.

Informace z průzkumu Trendy 4/2001

Slovensko je pro nás přítel, Německo silný partner

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-8. dubna 2001. Odpovědělo 1749 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

V dubnovém průzkumu STEM byly vedle tradičního hodnocení vztahu k jiným zemím zařazena i baterie volných otázek, které podrobněji zjišťovaly názory lidí na postavení České republiky na mezinárodní scéně. V několika otázkách hodnotili občané, jak které země nejvíce naší republice pomáhají:

„Která země podle Vašeho názoru představuje největší přínos pro naši republiku?“

„Která země je podle Vás největším přítelem České republiky v mezinárodní politice?“

„Která země představuje pro naši republiku nejsilnější zdroj kulturní inspirace?“

„Vezmete-li v úvahu všechny okolnosti, která země je podle Vás pro Českou republiku nejbližší partner?“

Dvě země v pořadí sousedských a přátelských zemí dominují: Německo a Slovensko. V případě Německa jde spíše o konstatování, že jsou mocným a ekonomicky významným sousedem, který je přínosem, ale i hrozbou. Naopak Slovensko je zemí přátelskou, spojenou s námi silnými kulturními i osobními vztahy. Přátelské vztahy máme podle mínění početné skupiny lidí i k Polsku (mnohem méně již k Rakousku !) a ke Spojeným státům. Kulturní inspirací jsou pro naši republiku především Francouzi, dále také Slováci, Američané a – jako v jediném žebříčku – se objevuje zde Itálie.

Vliv politické orientace se v názorech na země přátelské či partnerské České republice projevuje méně než při posuzování zemí, které nás ohrožují. Zřetelně odlišný je pouze vztah k Německu, jehož pozici významného partnera či dokonce přítele zastupuje u lidí s levicovou politickou orientací a u nejstarší generace nejčastěji Slovensko. Mladší lidé a stoupenci pravice inklinují silněji také k USA.

Názory obyvatel na vztah České republiky k jiným zemím –

„Která země je podle Vás pro ČR…?“

(údaje ve sloupcích, všechny země alespoň s 2% podílem)

Největší ekonomický přínos Největší přítel v mez. politice Nejsilnější zdroj kulturní inspirace Nejbližší partner
Německo 61 % Slovensko 32 % Francie 21 % Slovensko 37 %
USA 9 % Polsko 17 % Slovensko 21 % Německo 37 %
Slovensko 6 % USA 13 % USA 18 % Polsko 9 %
Rusko 5 % Německo 10 % Rakousko 8 % Rakousko 7 %
Rakousko 4 % Francie 8 % Německo 7 % USA 3 %
V.Británie 2 % V.Británie 4 % V.Británie 6 % Francie 2 %
Polsko 2 % Rakousko 2 % Itálie 4 %    
Japonsko 2 %     Polsko 2 %    
Žádná země 3 % Žádná země 4 % Žádná země 5 % Žádná země 1 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Od populace jako celku se prakticky vůbec neodlišují názory lidí, kteří se zajímají o politiku (zajímají se o ni mnoho nebo alespoň středně), jen Slovensku přisuzují vesměs menší význam než populace jako celek.

Názory obyvatel na vztah České republiky k jiným zemím –

„Která země je podle Vás pro ČR…?“

(údaje ve sloupcích, všechny země alespoň s 2% podílem,

pouze lidé, kteří se alespoň středně zajímají o politiku)

Největší ekonomický přínos Největší přítel v mez. politice Nejsilnější zdroj kulturní inspirace Nejbližší partner
Německo 66 % Slovensko 29 % Francie 27 % Slovensko 35 %
USA 7 % Polsko 18 % Slovensko 15 % Německo 39 %
Slovensko 5 % USA 14 % USA 16 % Polsko 9 %
Rusko 4 % Německo 10 % Rakousko 8 % Rakousko 8 %
Rakousko 4 % Francie 8 % Německo 7 % USA 3 %
V.Británie 2 % V.Británie 4 % V.Británie 5 % Francie 2 %
Polsko 2 %     Itálie 5 %    
Francie 2 %     Polsko 3 %    
Žádná země 3 % Žádná země 5 % Žádná země 5 % Žádná země 1 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

         Pramen: STEM, Trendy 4/2001

         Pramen: STEM, Trendy 4/2001

         Pramen: STEM, Trendy 4/2001

         Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní politika, Slovensko, vztah k jiným zemím