Naše zjištění
7. 5. 2001

Situace na Balkáně se uklidnila, lidé nemají o bezpečnost ve střední Evropě obavy

Balkánský prostor lidé vnímají jako zdroj nebezpečí pro střední Evropu. V obdobích, kdy je na Balkáně relativní klid, převažuje v české populaci názor, že bezpečnostní situace ve střední Evropě je v podstatě dobrá. Skoro polovina občanů však připouští, že hrozbu dalšího konfliktu nelze vyloučit. Současná vcelku klidná situace ve střední Evropě posiluje i důvěru našich občanů do budoucna.

Informace z průzkumu Trendy 4/2001

Situace na Balkáně se uklidnila, lidé nemají o bezpečnost
ve střední Evropě obavy

 

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-8. dubna 2001. Odpovědělo 1749 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

Neklidná situace na Balkáně, která začala rozpadem federativní Jugoslávie na samém počátku 90. let, kulminovala dvěma otevřenými konflikty. V prvním se na jaře 1994 stalo ohniskem bojů území Bosny a Hercegoviny, ve druhém na jaře 1999 pak prostor Kosova. Zejména druhý z těchto válečných konfliktů vnímali lidé u nás jako blízké nebezpečí, které se může přenést – třeba jen formou teroristických útoků – i k nám. V obdobích, kdy je na Balkáně relativní klid, převažuje v české populaci názor, že bezpečnostní situace ve střední Evropě je v podstatě dobrá. Skoro polovina občanů však připouští, že hrozbu dalšího konfliktu nelze vyloučit. Druhý z grafů ukazuje, že i tato zcela věcná, hodnotící otázka je vnímána politicky – stoupenci KSČM mnohem častěji upozorňují na nebezpečí konfliktu než příznivci demokratických politických stran.

Současná vcelku klidná situace ve střední Evropě ovlivnila i pohled našich občanů do budoucna. Tři pětiny českých občanů věří, že ve střední Evropě bude za pět let bezpečněji než dnes.

Za zemi, která Českou republiku nejvíce ohrožuje, je trvale považováno Rusko, a to zhruba polovinou populace, především pravicově orientovanými lidmi. Pro starší generaci a zejména levicově orientovanou část veřejnosti je stále symbolem nebezpečí Německo, tato část populace však postupně slábne a v obdobích, kdy se vyostřuje situace na Balkáně, zaměňuje německé nebezpečí za oblast bývalé Jugoslávie.

Poslední průzkum naznačuje určitý posun. Lepšící se vztahy s Německem se projevily v tom, že ani v relativně „klidném balkánském období“ obavy z Německa nevystoupily do popředí. Zato se část české veřejnosti začíná rozhlížet do vzdálenějších oblastí – mezi zeměmi, které by mohly být pro naši republiku hrozbou, se více objevuje Čína, islámské země i USA.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

„Která země podle Vašeho názoru představuje pro naši republiku

největší vojenské nebezpečí?“

(údaje ve sloupcích)

Země, oblast 94/02 94/05 95/05 97/09 98/03 98/12 99/04 01/04
Rusko 57 % 41 % 54 % 52 % 49 % 47 % 48 % 49 %
Německo 20 % 11 % 16 % 26 % 20 % 16 % 8 % 9 %
Balkán celkem 11 % 37 % 14 % 2 % 4 % 10 % 28 % 13 %
Střední východ 1 % 1 % 1 % 1 % 6 % 8 % 3 % 4 %
Země býv. SSSR* 5 % 6 % 7 % 2 % 3 % 5 % 2 % 4 %
Čína 0 % 0 % 1 % 3 % 4 % 2 % 2 % 7 %
USA 1 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 6 % 4 %
Slovensko 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 %
Jiné země 3 % 2 % 0 % 2 % 3 % 2 % 1 % 3 %
Žádná 2 % 0 % 4 % 9 % 6 % 8 % 2 % 7 %

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

*- včetně Ukrajiny, kterou uvádí z této skupiny obvykle asi polovina lidí

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
bezpečnost, Evropa, Rusko, střední Evropa