Naše zjištění
7. 2. 2002

S uplynulým rokem jsou Češi osobně spokojení

Uplynulý rok 2001 byl pro život dvou pětin obyvatel příjemný, spojují jej s pocity spokojenosti. „Unavených“ je jedna čtvrtina. Téměř třetina lidí v ČR je z loňského roku „zklamána“. Pokračuje trend, který započal v roce 1998. Mezi obyvateli ČR je stále více lidí, kteří jsou spokojeni s průběhem uplynulého roku, a to na úkor lidí „zklamaných“.

Informace z výzkumu Trendy 1/2002

S uplynulým rokem jsou Češi osobně spokojení

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 7.-13. ledna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1652 občanů.

I letos jsme vyzvali obyvatele ČR, aby zhodnotili svoje převládající pocity z minulého roku. Vybírali mezi deseti různými skupinami pocitů, od pocitů vyjadřujících nespokojenost (bezmocnost, nejistotu, vztek, únavu a neklid) až k pocitům vyjadřujícím vyrovnanost, úspěch a štěstí. Uplynulý rok 2001 byl pro život dvou pětin obyvatel příjemný, spojují jej s pocity spokojenosti. „Unavených“ je jedna čtvrtina. Téměř třetina lidí v ČR je z loňského roku „zklamána“.

Pokračuje trend, který započal v roce 1998. Mezi obyvateli ČR je stále více lidí, kteří jsou spokojeni s průběhem uplynulého roku a to na úkor lidí „zklamaných“, jichž dlouhodobě ubývá.

„Jaké máte převládající pocity z minulého roku? Z následujících odpovědí vyberte pouze jednu, samozřejmě tu, která nejlépe vyjadřuje Vaše pocity.“

Pocity   2001 2002
Vše jde tak, jak má jít + vyrovnanost + všechno se daří, úspěch + štěstí Spokojení 37 % 41 %
Únava + nuda + neklid, nesoustředěnost Unavení 26 % 26 %
Bezmocnost + vztek, zuřivost + strach, obavy, nejistota Zklamaní 37 % 33 %

Pramen: STEM, Trendy 1/2001, Trendy 1/2002

Lidé, kteří hodnotí minulý rok na osobní úrovni pozitivně, mají tendenci hodnotit s větším optimismem i celkový vývoj ve společnosti. Platí i opačný vztah. Lidé, kteří hodnotí vývoj celé společnosti spíše negativně, jsou nespokojení i ve svém osobním životě. Proto nepřekvapí, že lidé nespokojení ve svém osobním životě pocházejí ze stejných sociodemografických skupin obyvatel jako lidé nespokojení s celkovým stavem společnosti.

„Zklamaní“ jsou častěji lidé s nižším socioekonomickým statusem. Jsou to lidé se základním vzděláním, lidé starší 60 let a voliči KSČM. Vyšší podíl „zklamaných“ je také mezi lidmi, kteří by nevolili žádnou politickou stranu.

„Spokojení“ jsou častěji lidé do 29 let, lidé s vyšším ukončeným vzděláním a voliči ODS.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2002

Pramen: STEM, Trendy 1/2002

Pramen: STEM, Trendy 1/2002

Pramen: STEM, Trendy 1/2002, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu uvádějí Čtyřkoalici, US, DEU či KDU-ČSL

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
pocity, spokojenost