Naše zjištění
12. 7. 2001

S politickou situací je spokojena stále zhruba čtvrtina lidí

Spokojenost veřejnosti s domácí politickou situací je velmi citlivým barometrem nálad obyvatelstva.

Informace z výzkumu Trendy 11/2001

S politickou situací je spokojena stále zhruba čtvrtina lidí

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5.-11. listopadu 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1608 občanů.

Spokojenost veřejnosti s domácí politickou situací je velmi citlivým barometrem nálad obyvatelstva. Na křivce zaznamenávající podíl lidí, kteří s politickou situací vyjadřovali spokojenost, můžeme odečíst jak dlouhodobé trendy (pokles spokojenosti po volbách v roce 1996, kulminující v období „balíčků“, podobný propad v průběhu roku 1999, pozvolný vzestup v loňském a letošním roce), tak i reakce na okamžité a přechodné podněty (povodně v roce 1997, které přehlušily politické spory, aféra kolem České televize na přelomu let 2000 a 2001). Současné období by bylo možné charakterizovat jako uklidnění. Míra spokojenosti s domácí politickou situací se od jara stabilizovala na úrovni kolem 25 %, proložená křivka však naznačuje, že by i nadále mohl pokračovat trend růstu, který začal v roce 1999.

Spokojenost s vnitropolitickou situací u stoupenců nejsilnějších politických stran sice kolísá, ale vcelku lze říci, že po volbách v roce 1998 došlo k výrazné změně. Zatímco před těmito volbami byli stoupenci ČSSD v roli opozice, která „tahala za kratší konec“, po volebním vítězství a sestavení menšinové vlády se stali obhájci strany vládní, která má pochopitelně mnohem více příležitostí naplňovat své programové cíle. Stoupenci ČSSD mají proto nyní více důvodů ke spokojenosti, než měli před rokem 1998. V opačné situaci jsou sympatizanti stran tvořících čtyřkoalici. Mají pocit, že „jejich“ strany jsou odstaveny na vedlejší kolej nejen vládní sociální demokracií, ale i jejím opozičně smluvním partnerem, což samozřejmě u těchto lidí je důvodem k nespokojenosti.

Zcela nespokojeni jsou trvale voliči KSČM. Ti ožili přechodně jen po nástupu sociálně demokratické vlády, jejich představy o možném podílu na moci a realizaci svých záměrů však vzaly rychle za své. Jejich nespokojenost je důsledkem nesouhlasu s celým polistopadovým kursem, s orientací naší republiky na tržní ekonomiku a euroatlantickou civilizaci.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2001

Pramen: STEM, Trendy 1999-2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, spokojenost