Naše zjištění
17. 10. 2005

S názorem Miroslava Kalouska, že KSČM je zločinecká organizace, souhlasí necelá polovina občanů

Na začátku října byl tématem mnohých mediálních diskusí výrok Miroslava Kalouska, že KSČM je zločinecká organizace. Výzkum zjistil, že s tímto názorem souhlasí necelá polovina občanů ČR. INFORMACE Z BLESKOVÉHO VÝZKUMU STEM S NÁZOREM MIROSLAVA KALOUSKA, ŽE KSČM JE ZLOČINECKÁ ORGANIZACE, SOUHLASÍ NECELÁ POLOVINA OBČANŮ Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 12. – 13.

INFORMACE Z BLESKOVÉHO VÝZKUMU STEM

S NÁZOREM MIROSLAVA KALOUSKA, ŽE KSČM JE ZLOČINECKÁ ORGANIZACE, SOUHLASÍ NECELÁ POLOVINA OBČANŮ

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 12. – 13. října 2005. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 667 respondentů.

Na začátku října byl tématem mnohých mediálních diskusí výrok Miroslava Kalouska, že KSČM je zločinecká organizace. Výzkum zjistil, že s tímto názorem souhlasí necelá polovina občanů ČR.

 

Pramen: STEM, bleskový výzkum 10/2005, 667 respondentů

Podrobnější analýza výsledků ukazuje, že s názorem Miroslava Kalouska o zločineckém charakteru KSČM souhlasí častěji mladí lidé do 29 let (59 %) a rovněž lidé s maturitou (51 %) a vysokou školou (55 %). Nesouhlas vyjadřují zejména lidé ve věku od 60 let (64 %) a vyučení (60 %). S Kalouskovým výrokem souhlasí rovněž většina příznivců ODS (75 %) i KDU-ČSL (68 %), většinový nesouhlas je mezi sympatizanty ČSSD (73 %) a pochopitelně zejména KSČM (93 %).

Pramen: STEM, bleskový výzkum 10/2005, 667 respondentů

Pramen: STEM, bleskový výzkum 10/2005, 667 respondentů

Druhá otázka ve výzkumu reagovala na změnu v čele KSČM a její možné důsledky. Z odpovědí vyplývá, že dva z pěti občanů se domnívají, že KSČM se pod vedením Vojtěcha Filipa stane stranou přijatelnou pro široký okruh voličů.

Pramen: STEM, bleskový výzkum 10/2005, 667 respondentů

Názor, že KSČM se stane pod novým předsedou přijatelnější pro široký okruh voličů, sdílejí častěji lidé vyučení (44 %) a zejména vyššího věku (54 %); čím je člověk mladší a má vyšší vzdělání, tím častěji v přijatelnost KSČM nevěří.

Pokud jde o stranické sympatie, nový předseda vzbuzuje naděje na širší přijatelnost komunistické strany samozřejmě zejména u sympatizantů KSČM (84 %), ale z více než poloviny také u lidí, jimž je nejsympatičtější ČSSD (54 % kladných odpovědí).

Pramen: STEM, bleskový výzkum 10/2005, 667 respondentů

Výsledky výzkumu rovněž ukazují na úzkou souvislost mezi názorem, že KSČM je zločinecká organizace, a míněním, že tato strana se pod vedením V. Filipa stane široce přijatelnou. Ti respondenti, kteří vidí komunistickou stranu jako zločineckou, jen velmi zřídka (z 9 %) souhlasí s tím, že se stane přijatelnou pro široký okruh voličů. Naopak ti, pro něž KSČM není zločinecká organizace, si většinou (z 66 %) myslí, že nový předseda bude znamenat posun k větší přijatelnosti strany.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
KSČ, politici KSČM, politická situace, politické strany