Naše zjištění
11. 11. 2011

Rozšíření pocitu chudoby v ČR

Svou rodinu za „chudou“ aktuálně označuje 39 % občanů ČR, v tom 8 % je o chudobě své rodiny přesvědčeno zcela určitě. Oproti nárůstu před půl rokem jde o návrat na dlouhodobou hladinu podílu osob, které nepříznivě hodnotí situaci své rodiny. Vyšší míra pocitu chudoby se však udržuje mezi lidmi s nižším vzděláním. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011 VYDÁNO DNE 11. 11.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011

VYDÁNO DNE 11. 11. 2011

POCIT CHUDOBY MAJÍ DVĚ PĚTINY OBČANŮ ČR

Svou rodinu za „chudou“ aktuálně označuje 39 % občanů ČR, v tom 8 % je o chudobě své rodiny přesvědčeno zcela určitě. Oproti nárůstu před půl rokem jde o návrat na dlouhodobou hladinu podílu osob, které nepříznivě hodnotí situaci své rodiny. Vyšší míra pocitu chudoby se však udržuje mezi lidmi s nižším vzděláním.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 7. – 15. října 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1277 respondentů.

V říjnovém výzkumu STEM svou rodinu jako „chudou“ označily téměř dvě pětiny dotázaných občanů. Ke skutečnému rozšíření chudoby se přitom přibližuje podíl těch, kteří zvolili odpověď „určitě ano“[1]. Odpovědi „spíše ano“ pak svědčí spíše o subjektivním pocitu materiální deprivace.

„Máte pocit, že jste chudá rodina?“

Pramen: STEM, Trendy 10/2011, 1277 respondentů starších 18 let


[1] Podle ČSÚ bylo v roce 2010 v ČR 9 % osob ohrožených příjmovou chudobou.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
chudoba, ekonomická situace