Naše zjištění
29. 9. 2008

Rozhodování občanů v nadcházejících krajských volbách

Dvě třetiny občanů se domnívají, že pro jejich rozhodování, komu dát hlas v krajských volbách, bude důležitější, jakou politiku strany prosazují na celostátní úrovni. Pro zbývající třetinu bude naopak hrát větší roli, koho jednotlivé strany navrhnou jako hejtmana.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2008

V KRAJSKÝCH VOLBÁCH SE LIDÉ CHTĚJÍ ROZHODOVAT HLAVNĚ PODLE TOHO, JAKOU POLITIKU PROSAZUJÍ STRANY NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI

Dvě třetiny občanů se domnívají, že pro jejich rozhodování, komu dát hlas v krajských volbách, bude důležitější, jakou politiku strany prosazují na celostátní úrovni. Pro zbývající třetinu bude naopak hrát větší roli, koho jednotlivé strany navrhnou jako hejtmana.

.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. 8. – 8. 9. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1354 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Soubor respondentů pro vyhodnocení otázek týkajících se krajských voleb činil 1198 obyvatel 13 krajů kromě Prahy.

Krajské volby staví před občany důležité rozhodovací dilema: volit stranu podle nabídky volebních lídrů, tedy potenciálních hejtmanů, nebo se rozhodovat podle politiky, kterou jednotlivé strany uplatňují na celostátní úrovni? Výsledky výzkumu ukazují, že větší váhu v rozhodování oprávněných voličů bude mít vnímání politiky stran v rámci celé ČR. Tento faktor považují za důležitější dvě třetiny občanů. Pro zbývající třetinu je podstatné, koho strany navrhují jako hejtmana.

„Řekl(a) byste, že pro Vaše rozhodování o tom, komu dáte hlas v krajských volbách, bude důležitější:“

Pramen: STEM, Trendy 9/2008, 1198 respondentů mimo Prahu starších 18 let

Rozhodovací vzorce, tedy preference faktoru celostátní politiky strany před nabídkou lídrů zhruba v poměru 2 : 1, jsou stejné i mezi lidmi, kteří se k volbám chystají, i mezi těmi, kteří nad svou účastí ještě váhají.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
kraj, krajské volby